Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

e-Payslip

e-Payslip

Υπο Κατασκευή.

Σύντομα ο Δήμος Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης, θα δώσει στο Προσωπικό του Δήμου Μεταμόρφωσης, μέσω του module e-payslip, τη δυνατότητα να ελέγχει και να εκτυπώνει το μηνιαίο φάκελο μισθοδοσίας του.