Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δεν μπορώ να μετακινηθώ

Δεν μπορώ να μετακινηθώ

Για τους Δημότες που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), λειτουργεί "Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης" που είναι αρμόδιο για την παροχή Διοικητικής Βοήθειας στα ανωτέρω άτομα.

Με σύνθημα "Αν δεν μπορείτε να έρθετε σε εμάς, ερχόμαστε εμείς σε εσάς" ο Δήμος Μεταμόρφωσης λειτουργεί το "Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης" όπου εκτός των αρμόδιων υπαλλήλων είναι έτοιμοι να συνδράμουν - για την εξυπηρέτηση αντικειμενικά αδύναμων να μετακινηθούν δημοτών μας - ένα δίκτυο Εθελοντών που θα αναλάβουν να διεκπαιρεώσουν την υπόθεσή σας, σαν να ήσασταν παρόντες.

Επικοινωνία με το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης:

Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας εδρεύει στον 3ο Όροφο του Δημοτικού καταστήματος ( Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Μεταμόρφωση ΤΚ.14452)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail
Ζηλιανάκη Σουλτάνα Παροχή διοικητικής βοήθειας σε Συνδημότες ανήμπορους να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα 213-2012999 - 1509 1509@metamorfossi.gr
Μαστραντωνά Μαρία Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Δημοτών ( 1509 ) 1509 & 213-2012999 1509@metamorfossi.gr

Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας :

  • Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους. Δέχεται τα αιτήματά τους και μεριμνά για την ικανοποίησή τους.
  • Για την εκτέλεση του έργου του μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων Εθελοντών και Υπαλλήλων που θα αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους
  • Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση ανωτέρω υποθέσεων σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ.