Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Μετρήσεις Ακτινοβολίας

Μετρήσεις Ακτινοβολίας

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων έχει εγκαταστήσει δύο (2) σταθμούς μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με σκοπό τον διαρκή και αξιόπιστο έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι άμεση(on-line).

Οι υποδομές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που αποτελούν αντικείμενο του έργου είναι αυτές που εκπέμπουν σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 kHz - 6 GHz,αδειοδοτούμενες και μη), όπως:

  • τα δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών (δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παλαιάς και νέας γενιάς (GSM-900 και GSM-1800, UMTS & LTE), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, κλπ.),
  • κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, διατάξεις ραντάρ,
  • ασύρματα δίκτυα που δεν απαιτούν άδεια (Wireless Hotspots, εταιρικές ζεύξεις κλπ.).

Τα δεδομένα των σταθμών μέτρησης μεταφέρονται στο Κέντρο Διαχείρισης, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα και τις εφαρμογές που είναι αναγκαία για να συλλέξουν, να διαχειριστούν, να επεξεργαστούν και να αναλύσουν τα δεδομένα των μετρήσεων από το σύνολο των σταθμών μέτρησης και στη συνέχεια να παράγουν αποτελέσματα και να προσφέρουν υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους δημόσιους φορείς κ.ά.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΑ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ live !

 

30 Μάι 2021
Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Κινητή Τηλεφωνία - Tα επιστημονικά δεδομένα