Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Υπό Κατασκευή)

Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Υπό Κατασκευή)

Τα τελευταία χρόνια και μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους gov.gr , ο Πολίτης μπορεί να αιτηθεί και να εξυπηρετηθεί για πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών, φορέων του Δημοσίου - συμπεριλαμβανομένου και των Ο.Τ.Α.

Ειδικά οι Ο.Τ.Α προσφέρουν στους Δημότες / Πολίτες δύο κατηγορίες υπηρεσιών :

 • Κάθετες Υπηρεσίες - Κύριες
 • Οριζόντιες Υπηρεσίες - Υποστηρικτικές

Οι περισσότερες από τις «Κάθετες Υπηρεσίες» απαιτούν διασύνδεση του Δήμου με κεντρικές εφαρμογές του ελληνικού κράτους, όπως π.χ η εφαρμογή Μητρώου Πολιτών (ΜΗΠΟΛ). Η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους gov.gr αποφόρτισε τους Δήμους από την έκδοση μέρους των διοικητικών πράξεων, ειδικά για γεγονότα που έχουν τελεστεί μετά το έτος 2013.

Το πρόβλημα που παρέμενε ήταν η ψηφιακή εξυπηρέτηση γεγονότων που έχουν τελεστεί πριν το έτος 2013 ή διοικητικών πράξεων που συγκαταλέγονται στις «Κάθετες Υπηρεσίες – Κύριες» των Δήμων, αλλά δεν υπήρχε πρόβλεψη να μπορούν να εξυπηρετηθούν ψηφιακά. Έτσι από την 29/4/2022 η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία την εφαρμογή «Θυρίδες Δήμων».

Μέσω αυτού του εργαλείου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα υλοποιούνται στο gov.gr αιτήσεις πολιτών που αφορούν δημοτικές υπηρεσίες. Οι αιτήσεις αυτές :

 • θα δρομολογούνται στην θυρίδα του Δήμου.
 • Θα διεκπεραιώνονται με τον τρόπο που γίνεται και σήμερα και
 • οι χειριστές των Δήμων θα μπορούν αφού εκδώσουν το έγγραφο και να το αποστείλουν μέσω της θυρίδας τους, στην θυρίδα του πολίτη στο gov.gr

Η εφαρμογή «Θυρίδες Δήμων» ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά με πρώτη διαθέσιμη υπηρεσία, τη δυνατότητα έκδοσης εγγράφου : «Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας». Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα εμπλουτίζονται σταδιακά και σύντομα οι Δημότες θα έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα υπηρεσιών και κυρίως αυτών που σήμερα δεν εξυπηρετούνται από το gov.gr, ήτοι για γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν το 2013 (π.χ Ληξιαρχική πράξη γέννησης πριν το 2013).

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, κι εντάχθηκε στην ανωτέρω υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος μας προχώρησε στην υλοποίηση ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (City Certify), μέσω της οποίας θα προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για μια σειρά οριζόντιων υπηρεσιών ( Υποστηρικτικών) που δεν δύναται να εξυπηρετηθούν από τη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους.

Πιστοποιητικά αποκλειστικά από τον Δήμο Μεταμόρφωσης

 

 

 

 

 

 • Aποστολή δικαιολογητικών για τέλεση Πολιτικού Γάμου

 • Δήλωση κατοικιδίου στο Δήμο

 • Αίτηση Τοποθέτησης κολωνακίων

 • Αίτηση Τοποθέτησης Καθρέφτη

 • Αίτηση και χορήγηση βεβαίωσης παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ

 • Αίτηση και χορήγηση παράτασης ταφής

 • Αίτηση παραχώρησης οικογενειακού τάφου

 • Αίτηση και χορήγηση βεβαίωσης αρίθμησης ακινήτου

 • Αίτηση παροχής συσκευής τηλεβοήθειας

 • Αίτηση και χορήγηση βεβαίωσης αδυναμίας μετακίνησης

 

 

Πιστοποιητικά από τις θυρίδες του gov.gr