Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Θυρίδες Δήμου Μεταμόρφωσης

Θυρίδες Δήμου Μεταμόρφωσης

Oι Ο.Τ.Α προσφέρουν στους Δημότες / Πολίτες δύο κατηγορίες υπηρεσιών :

  • Κάθετες Υπηρεσίες - Κύριες (π.χ Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο)
  • Οριζόντιες Υπηρεσίες - Υποστηρικτικές

Οι περισσότερες από τις «Κάθετες Υπηρεσίες» απαιτούν διασύνδεση του Δήμου με κεντρικές εφαρμογές του ελληνικού κράτους, όπως π.χ η εφαρμογή Μητρώου Πολιτών (ΜΗΠΟΛ). Η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους gov.gr αποφόρτισε τους Δήμους από την έκδοση μέρους των διοικητικών πράξεων, ειδικά για γεγονότα που έχουν τελεστεί μετά το έτος 2013. Σήμερα μέσω της νέας Υπηρεσίας τουgov.gr με την ονομασία «Θυρίδες Δήμων», οι Δημότες μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά, παραλαμβάνοντας πληθώρα πιστοποιητικών / διοικητικών πράξεων ακόμη και για γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν το 2013. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης είναι από τους πρώτους Δήμους που συμμετέχουν στη νέα αυτή υπηρεσία.

Δείτε ποια πιστοποιητικά / διοικητικά έγγραφα μπορείτε να εκδόσετε μέσω των "Θυρίδων του Δήμου Μεταμόρφωσης" :