Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΩ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΩ

Οι Υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α στους Δημότες / Κατοίκους χωρίζονται σε δύο (2) κύριες κατηγορίες :

  • Κάθετες ή Κύριες
  • Οριζόντιες / Υποστηρικτικές

 

Οι "Υποστηρικτικές" υπηρεσίες ποικίλλουν από Δήμο σε Δήμο κι άπτονται κυρίως στην πολιτική κοινωνικών, πολιτιστικών ή άλλων παροχών που έχει θεσπίσει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή για τους δημότες της.

Οι "Κάθετες" υπηρεσίες είναι όσες προβλέπει ο Νόμος να παρέχονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στους Πολίτες / Δημότες από τους Ο.Τ.Α. Οι Δήμοι της χώρας, λοιπόν, είναι επιφορτισμένοι να ασκούν Διοικητικές αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στην Επικράτειά τους. Τέτοιες αρμοδιότητες είναι η τήρηση της Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Εκλογές, Πολιτικοί Γάμοι, Τήρηση Αρχείων κλπ.

 

Στο αριστερό μενού της σελίδας που βρίσκεστε, θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες εγγράφων, πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων ή εν γένει βεβαιώσεων, που εξυπηρετούνται από το Δήμο Μεταμόρφωσης.
Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε κατάλληλα, μιας κι αναφέρονται ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για κάθε μια από αυτές.

Ομως, το σημαντικότερο είναι πως ο Δήμος Μεταμόρφωσης υιοθετώντας τεχνολογικές λύσεις προσφέρει τη δυνατότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ σε πολλές από τις Υπηρεσίες που παρέχει.

Είναι σημαντικό οι Δημότες να εξοικειωθούν με τις μεθόσους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ διότι εκτός του χρόνου που γλιτώνουν οι ίδιοι, δίνουν τη δυνατότητα στις Υπηρεσίες του Δήμου Μεταμόρφωσης να προσφέρουν υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτηση σε μικρότερο χρόνο, μιας και αποφεύγεται ο συνωστισμός στα επιμέρους γραφεία , γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο εξυπηρέτησης.

Πως θα ξέρω εάν η Υπηρεσία που επιθυμώ να λάβω εξυπηρετείται Ηλεκτρονικά ή όχι;

Κάθε μία από τις υπηρεσίες εγγράφων, πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων ή εν γένει βεβαιώσεων έχει σημανθεί με ειδικό εικονίδιο, ώστε ο Δημότης να γνωρίζει εάν Εξυπηρετείται Ηλεκτρονικά ή όχι και σε ποιό ποσοστό.

Αναλυτικότερα :

Οι υπηρεσίες με αυτό το σήμα ΔΕΝ εξυπηρετούνται Ηλεκτρονικά. Λόγω της φύσης ή της ιδιομορφίας
τους ο Δημότης μπορεί να εξυπηρετηθεί ΜΟΝΟ με τη φυσική του παρουσία.

Σε όποια υπηρεσία δείτε αυτό το σήμα, σημαίνει πως ο Δημότης μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του
& τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
και στη συνέχεια θα κλιθεί μέσω
e-mail από την Υπηρεσία (με ραντεβού) να προσκομίσει όσα επιπλέον έγγραφα ζητηθούν, ώστε να
ολοκληρώσει τη συναλλαγή και να παραλάβει το αποτέλεσμα από την Υπηρεσία με φυσική παρουσία.

Σε όποια υπηρεσία δείτε αυτό το σήμα, σημαίνει πως ο Δημότης μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του
& τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
και αφού η Υπηρεσία επεξεργαστεί
το αίτημά του, θα λάβει ειδοποίηση μέσω e-mail για να παραλάβει ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
αποτέλεσμα είτε μέσω της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( αποθετήριο), είτε ταχυδρομικά, είτε από το
Δημοτικό Κατάστημα με φυσική παρουσία.

Σε όποια υπηρεσία δείτε αυτό το σήμα, σημαίνει πως ο Δημότης μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του &
τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
και να παραλάβει άμεσα
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ αποτέλεσμα.


Λίγα Λόγια για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης αίτησης κι έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων του Δήμου Μεταμόρφωσης :

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης δεν θα μπορούσε να απέχει από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, που έκανε αλματώδη βήματα προς τα εμπρός, το 2020. Ο Δημότης πλέον, έχει τη δυνατότητα να αποφεύγει συνωστισμό και ουρές στο Δημοτικό Κατάστημα και στα ΚΕΠ, κάνοντας μερικά κλίκ στον υπολογιστή του, από το σπίτι ή το γραφείο του.
Μέσω των διαδικασιών ενοποιημένου συστήματος αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣ και με τους κωδικούς TaxisNet, ο Δημότης αποκτά πρόσβαση σε ποικίλες υπηρεσίες και με τη χρήση της "ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ" που διαδίδεται ταχύτητα στη Δημόσια Διοίκηση, παραλαμβάνει συνεχώς και περισσότερα έγγραφα στην ηλεκτρονική του θυρίδα χωρίς να χρειάζεται να σπαταλήσει χρόνο για να επισκεφθεί το Δημαρχείο.

Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από τους Δημότες πως : ΔΕΝ μπορεί να γίνουν ΟΛΑ ηλεκτρονικά !
Υπάρχουν έγγραφα κι υπηρεσίες εξαιρετικά πολύπλοκες. Για την εξυπηρέτηση τέτοιων περιπτώσεων εξακολουθεί (και θα εξακολουθήσει) να απαιτείται η φυσική παρουσία του Δημότη στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Ομως ακόμη και για τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να γλιτώσει λίγο χρόνο, αφού κάποια έντυπα που πιθανόν απαιτούνται και τα οποία είναι συνήθως ΔΗΛΩΣΕΙΣ κι ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ μπορεί να τα εκδόσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ χρησιμοποιώντας τις διατιθέμενες υπηρεσίες του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχει επιλέξει ένα σύνθετο σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των Δημοτών του, προκειμένου να εκμεταλευτεί πλήρως της δυνατότητες που παρέχει η ενιαία πύλη δημόσιας διοίκησης Gov.gr. Στο πεδίο "Ε-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" της ιστοσελίδας του Οργανισμού ο Δημότης μπορεί να βρεί πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται, πλέον, από το ελληνικό κράτος και τον ανωτέρω κόμβο. Όσες υπηρεσίες δεν καλύπτονται από την ενιαία πύλη του ελληνικού κράτους, εξυπηρετούνται ώς εξής :
 

  • Μέσω της νέας εφαρμογής "Θυρίδες Δήμων" στην οποία ο Δήμος Μεταμόρφωσης εντάχθηκε την 9/5/2022 κι η οποία προσφέρεται από την ενιαία πύλη του ελληνικού κράτους Gov.gr., Ο Δημότης θα μπορεί να αιτείται και να εκδίδει χωρίς φυσικές υπογραφές και σφραγίδες, έγγραφα, πιστοποιητικά και διοικητικές πράξεις κι ειδικά αυτές πριν το 2013, τις οποίες σήμερα ΔΕΝ υποστηρίζει το Gov.gr. Η εφαρμογή "Θυρίδες Δήμων", σήμερα, λειτουργεί πιλοτικά προσφέροντας μόνο τη δυνατότητα αίτησης κι έκδοσης, χωρίς φυσικές υπογραφές και σφραγίδες "Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας". Πολύ σύντομα θα ενταχθούν στην παλτφόρμα και τα υπόλοιπα έγγραφα.

  •  

 

  • Μέσω της εφαρμογής "City Certify" δίδεται η δυνατότητα στο Δημότη να αιτηθεί και να λάβει μια σειρά ψηφιακά υπογεγραμμέων εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων, αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης και τα οποία, δεν πρόκειται ποτέ να εξυπηρετηθούν καεντρικά (από το Gov.gr)

 

 

Εάν κάτι έχουμε ξεχάσει, εάν κάτι δεν σας αρέσει, εάν θέλετε να προτείνετε μια ιδέα, θα ήταν χαρά μας να το επισημάνετε, επικοινωνώντας μαζί μας στο email : press@metamorfossi.gov.gr