Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Αιτήσεις Συμμετοχής

Αιτήσεις Συμμετοχής

Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής σε Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη.

Αιτήσεις συμμετοχής σε Θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής για το υπάιθριο εμπόριο www.openmarket.mindev.gov.gr, που έχει δημιουργηθεί στον κεντρικό κόμβο δημόσιας διοίκησης Gov.gr, για τον σκοπό αυτό.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαολογητικά, από την εκάστοτε προκήρυξη, πλην του διπλοτύπου είσπραξης και της Δημοτικής ενημερότητας τα οποία θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ευθύνη του αιτούντος και η αρμόδια Υπηρεσία δεν δύναται να παρέχει καμία διευκρίνιση για την συμπλήρωσή της.

Οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, παρέχονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.openmarket.mindev.gov.gr, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 

 

 

Μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα συμμετοχής σας σε υπάιθρια / θρησκευτική εμποροπανήγυρη, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :

 

 

 

 

 

 

5 Ιούλ 2023
Αίτηση Συμμετοχής σε Εμποροπανήγυρη