Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Παιδότοπο

Παιδότοπο

Αρμόδιο Τμήμα : "Τμήμα Οικονομικής & Τοπικής Ανάπτυξης"

'Εδρα : Δημαρχιακό Κατάστημα Μεταμόρφωσης ( Ι.Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ.14452, Μεταμόρφωση), 2ος όροφος

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος: oik.anaptixi@metamorfossi.gov.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα : 213 20 12 942
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Χατζηαποστόλου Παρασκευή Προισταμένη Τμήματος 213 - 2012942 pxatzhapostolou@metamorfossi.gov.gr

 

16 Μάι 2020
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
16 Μάι 2020
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
10 Μάι 2020
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ - ΑΜΙΓΗΣ
16 Μάι 2020
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ (όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα )
16 Μάι 2020
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
10 Μάι 2020
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
16 Μάι 2020
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
16 Μάι 2020
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
16 Μάι 2020
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
16 Μάι 2020
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ