Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Εγκατάσταση Περιπτέρου

Εγκατάσταση Περιπτέρου

Αρμόδιο Τμήμα : "Τμήμα Οικονομικής & Τοπικής Ανάπτυξης"

'Εδρα : Δημαρχιακό Κατάστημα Μεταμόρφωσης ( Ι.Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ.14452, Μεταμόρφωση), 2ος όροφος

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος: oik.anaptixi@metamorfossi.gov.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα : 213 20 12 942
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Χατζηαποστόλου Παρασκευή Προισταμένη Τμήματος 213 - 2012942 pxatzhapostolou@metamorfossi.gov.gr

Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων

Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους, όπου έχουν τοποθετηθεί περίπτερα ή θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους όδευσης τουλάχιστον 1,50 μ. και ύψους όδευσης τουλάχιστον 2,20 μ και η ζώνη αυτή θα ισχύει :

 • σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου .
 • σε όλες τις περιπτώσεις επέκτασης του περιπτέρου ( ανεξαρτήτως πλευράς), κατόπιν χορήγησης άδειας κατάληψης επιπλέον κοινοχρήστου χώρου.
 • Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.
 1. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείτε με κίτρινη γραμμή με ευθύνη τηςτεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του περιπτέρου.
 2. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο, πέριξ του περιπτέρου, χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κλπ.).
 3. Η τοποθέτηση και διάταξη στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (ψυγείων αναψυκτικών – παγωτών, προθήκες έκθεσης προϊόντων /stands), πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα του και να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών. Ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου, επιλέγεται ο συνδυασμός των στοιχείων για κάθε περίπτερο, απαγορεύεται η χρήση τελάρων, πάγκων, ερμαρίων ή άλλων συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση των προς πώληση ειδών.
 4. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του περιπτέρου, της έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατόπιν υποβολής σχεδίων και τοπογραφικού διαγράμματος από τον ενδιαφερόμενο, όπου θα εμφαίνετε ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας.
 5. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (< 12-14ο C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων.
 6. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του μισθωτή του περιπτέρου.
 7. Δεν επιτρέπεται η κατάληψη ή η χρήση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, καθώς και του οδοστρώματος.
 8. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και τηλεοράσεων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
 9. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση όσον αφορά στην αντικατάσταση του σώματος του περιπτέρου, ή τυχόν αλλαγή χρώματος, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία και Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Για περισσότερες πληροφορίες "κατεβάστε" την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Μεταμόρφωσης, όπως ισχύει :

 

31 Μάι 2020
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ