Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Θέλω να γίνω Εθελοντής

Θέλω να γίνω Εθελοντής

Το 1ο Βήμα είναι η απόφαση του κάθε Δημότη να συμμετέχει, να προσφέρει στον συνάνθρωπο.

Το 2ο Βήμα είναι να έρθει σε επαφή με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, το οποίο διαχειρίζεται το κομμάτι του Εθελοντισμού ώς εξής :

 • Αναλαμβάνει την καταγραφή, χαρτογράφηση, όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, και κάθε άλλου φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.
 • Δημιουργεί «Τράπεζα Εθελοντών», μέσω μοντέλου προσέλκυσης, με σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς τομείς δράσης, σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.
 • Εχει την ευθύνη της στήριξης, του σχεδιασμού και της συνεργασίας με φορείς δημοσίου τομέα και υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και της πολιτείας εντός και εκτός γεωγραφικών ορίων του Δήμου καθώς και κάθε είδους διαρκών και αυτοτελών εθελοντικών δράσεων και προγραμμάτων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • Εχει την επιμέλεια ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ένταξη, συνεργασία και συνέργεια σε εθελοντικές δράσεις μέσω ενημερωτικών εντύπων, ανακοινώσεων και λοιπών, ενεργειών προβολής από το δικτυακό τόπο του Δήμου και κάθε άλλο πρόσφορο και αποτελεσματικό μέσο.
 • Είναι επιφορτισμένο, με το σχεδιασμό εξειδικευμένης και συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των εθελοντών και εκπαιδευτών.
 • Από κοινού με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου και κυρίως, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας που αποτιμούν τις ανάγκες εθελοντικών προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων.
 • Εχει την ευθύνη υποστήριξης των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του Δήμου.
 • Εκπονεί ετήσιο σχέδιο δράσης εθελοντισμού.

Τομείς δράσεις δικτύου Εθελοντών Δήμου Μεταμόρφωσης :

 • Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια
 • Δημόσια Υγεία και πρόληψη
 • Υπηρεσίες σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Πολιτική προστασία, προστασία του περιβάλλοντος και πολιτισμός

Οι εθελοντές λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής με την ολοκλήρωση της κάθε δράσης από τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης.

22 Μάι 2021
Δήλωση Συγκατάθεσης στα πρότυπα του GDPR