Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

ΥΠΟΒΟΛΗ Αιτήματος

ΥΠΟΒΟΛΗ Αιτήματος

Πλατφόρμα Intelligent City

To Intelligent City είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από τους πολίτες και η ταυτόχρονη διαχείριση των αιτημάτων αυτών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου. Η πλατφόρμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη, διαθέτει πλήθος επιπέδων χρηστών και έχει την δυνατότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε ροή εργασίας διαθέτει ένας δήμος. Παράλληλα, διαθέτει πλήθος αναφορών και ενσωματωμένο Business Intelligence System για την εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων.

Μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :

 

 

 

 

Για αμεσότερη επικοινωνία, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή FixMyCity από το AppStore ή το GooglePlay