Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Κανονισμός Καθαριότητας

Κανονισμός Καθαριότητας

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών - κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.


Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

 

  • Την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας

  • Την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, διάθεση
  • Την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές γενικές και ειδικές δημοτικές διατάξεις
  • Την προστασία της φύσης και του φυσικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος στην εντός και εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης
  • Την προστασία του περιβάλλοντος από χημική ή άλλη ρύπανση ως και επιβάρυνση από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες οι οποίες προέρχονται από κάθε μορφής ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
19 Απρ 2021
Κανονισμός Καθαριότητας

Κατεβάστε τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης