Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Κανονισμός Καθαριότητας

Κανονισμός Καθαριότητας

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών - κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Για να διατηρείται η Μεταμόρφωση καθαρή και για εξυπηρέτηση σκοπών Πολιτικής Προστασίας η αντίστοιχη Υπηρεσία έχει στη διάθεσή της τα κάτωθι οχήματα :

 • 3 απορριμματοφόρα ανακυκλώσεων
 • 9 απορριμματοφόρα για πράσινο κάδο
 • 3 μικρά απορριμματοφόρα
 • 2 απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων
 • 1 πλυντήριο κάδων
 • 2 υδροφόρες
 • 2 νταλίκες για πράσινο κάδο
 • 2 μεγάλα σάρωθρα
 • 3 μικρά σάρωθρα
 • 2 JCB
 • 1 ανοιχτό φορτηγό - αρπάγη
 • 2 καλαθοφόρα
 • 3 ανοιχτά φορτηγά
 • 1 ημιφορτηγό
 • 2 λεωφορεία
 • 5 Van
 • 1 όχημα πολιτικής προστασίας 4x4
 • 3 επιβατικά οχήματα

 

Στη Μεταμόρφωση έχουν κατανεμηθεί 1289 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων συνοδευόμενοι από οκτώ (8) συστήματα υπόγειων κάδων (Σύμμεικτα – Ανακύκλωση), τα οποία βρίσκονται στα κάτωθι σημεία :

 • Πλατεία Σταυριανού (Οδός Παπανικολή)
 • Πλατεία Ειρήνης (Οδός Ζέας)
 • Πλατεία Πέτρινη (Οδός Πευκών & Π. Μελά )
 • Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως (Οδός Πευκών & Αρκαδίου)
 • Πλατεία Ηρώων (Οδός Γ. Παπανδρέου – 2 Συστήματα)
 • Πλατεία Μεταμόρφωσης Σωτήρος (Οδός Ι.Ράλλη)
 • Πλατεία Προφ, Ηλία (Οδός Προφ. Ηλία)

Για την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας έχει συνταχθεί σχετικός κανονισμός ο οποίος έχει ως αντικείμενο:

 • Την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας

 • Την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, διάθεση

 • Την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές γενικές και ειδικές δημοτικές διατάξεις

 • Την προστασία της φύσης και του φυσικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος στην εντός και εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης

 • Την προστασία του περιβάλλοντος από χημική ή άλλη ρύπανση ως και επιβάρυνση από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες οι οποίες προέρχονται από κάθε μορφής ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

19 Απρ 2021
Κανονισμός Καθαριότητας

Κατεβάστε τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης