Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Τι είναι τα ΚΕΠ;

Τι είναι τα ΚΕΠ;

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσουν προς διεκπεραίωση υποθέσεις που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζουν τις μετακινήσεις τους σε ένα μόνο σημείο (one stop shop).

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διακινούνται τα έγγραφα όχι οι πολίτες.

Στο Δήμο μας λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π) επί της οδού Ι.Ράλλη 7, ΤΚ.14452, Μεταμόρφωση.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ με τους κάτωθι τρόπους:

  • χωρίς ραντεβού. Η είσοδος εντός των καταστημάτων ΚΕΠ πραγματοποιείται τηρουμένων των κατά περίπτωση ισχυόντων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις χωρικές συνθήκες εκάστου ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό και με ευθύνη του Προϊσταμένου, θα έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος καρτέλα όπου θα αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα εντός του καταστήματος
     
  • Με ραντεβού: Δίδεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού, είτε με τηλεφωνική προσυνεννόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη (rantevou.kep.gov.gr). Οι Υπηρεσίες ραντεβού ΔΕΝ λειτουργούν τα Σάββατα.
  • Με τηλεδιάσκεψη: Είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης (MyKEPLive), για όσα ΚΕΠ έχουν ενταχθεί σε αυτή και βεβαίως το ΚΕΠ του Δήμου Μεταμόρφωσης είναι ένα από αυτά.

 


Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή από 08:00 έως 19:30 και Σάββατο από 08:00 έως 13:30

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ E-mail
213 - 2014300 d.metamorfoseos@kep.gov.gr