Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Φιλία σε κάθε ηλικία

Φιλία σε κάθε ηλικία

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης (Αριθμός Απόφασης ΔΣ 207/2020) σύναψε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής "Πρόληψις", το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε ηλικία».

Η μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία…

Στην Ελλάδα, το 21,5% του πληθυσμού ( 2.363.273 άτομα) είναι άνω των 65 ετών. Εκτιμάται, ότι περίπου 556.000 από τα άτομα 3ης ηλικίας ζουν μόνα τους. Συχνά τα άτομα 3ης ηλικίας βιώνουν μοναξιά, με αρνητικές συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία τους.

Στόχος του Προγράμματος είναι :

Η καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιώμενων μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία δεσμών φιλίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα :

Ωφελούμενοι

Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, που αισθάνονται μοναξιά ή/και είναι κοινωνικά αποκλεισμένα.

Εθελοντές

Οι εθελοντές αποτελούν κινητήρια δύναμη του προγράμματος.

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις για να γίνει κάποιος εθελοντής. Χρειάζεται δέσμευση, συνέπεια και ειλικρίνεια.

Πως υλοποιείται το πρόγραμμα

Οι εθελοντές:

  • Επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους ωφελούμενους κάθε εβδομάδα
  • Πραγματοποιούν επισκέψεις σε σπίτια ή Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Περισσότερες Πληροφορίες :

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail
Σοφία Μιχαλομανωλάκη Κοινωνική Λειτουργός 213 - 2012988 s.michalomanolakh@metamorfossi.gov.gr