Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Κέντρο Κοινότητας

Κέντρο Κοινότητας

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας;
 
Είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Στόχος του «Κέντρου Κοινότητας» είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την:

α) υποδοχή – ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές

γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ωφελουμένων


Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Ποιοι/ες είναι οι ωφελούμενοι/ες;

Ωφελούμενοι του "Κέντρου Κοινότητας" είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης", καθώς και άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, Αμεα και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Αντιμετωπίζεις Κοινωνικο-Οικονομικά προβλήματα;

Παρέχουμε :

 • Ενημέρωση - πληροφόρηση
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Διασύνδεση και συνεργασία με αρμόδιους φορείς
 • Επικουρικό ρόλο για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης* (Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους)
 • Επίδομα γέννησης τέκνου
 • Διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδομής ( ΤΕΒΑ, Ταμείο Ευρωπαικής βοήθειας Απόρων)
 • 'Εκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

Είσαι Άτομο με αναπηρία;

Παρέχουμε :

 • Οικονομική ενίσχυση αναπηρίας (επίδομα)
 • Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη
 • Ενημέρωση και διασύνδεση με αρμόδιους φορείς

Είσαι Ανασφάλιστος;

Παρέχουμε :

 • Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων

Είσαι Άτομο με εξαρτήσεις;

Παρέχουμε :

 • Ενημέρωση και διασύνδεση με αρμόδιους φορείς

Είσαι Γυναίκα που υφίσταται διακρίσεις ή ενδοοικογενειακή βία;

Παρέχουμε :

 • Ενημέρωση για τα δικαιώματα των γυναικών και για προγράμματα ισότητας των φύλων
 • Ενημέρωση και διασύνδεση με φορείς υποστήριξης ( Συμβουλευτικά κέντρα, Ξενώνες κλπ)

Είσαι Μετανάστης/τρια, Πρόσφυγας - Αιτών /ουσα Άσυλο;

Παρέχουμε :

 • Ενημέρωση και κατευθύνσεις για την ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία
 • Παραπομπή στις κατάλληλες δομές κι υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι :

 

 

 

Διεύθυνση "Κέντρου Κοινότητας" : Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 16:00

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail
Φιλαρέτου Περσεφόνη Κοινωνική Λειτουργός 213 - 2012983 p.filaretou@metamorfossi.gov.gr
Μυλωνάς Κωνσταντίνος Κοινωνιολόγος 213 - 2012982 k.milonas@metamorfossi.gov.gr
Ευαγγελία Παναγιώτα Καμπύλη Κοινωνιολόγος 213 - 2012982 e.kampili@metamorfossi.gov.gr