Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α)

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α)

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α) είναι ένα προνοικαό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρείς πυλώνες :

  • την εισοδηματική ενίσχυση
  • τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης
  • τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη

Κριτήρια ένταξης στο Κ.Ε.Α :

Τα νοικοκυριά που υποβάλλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρείς κατηγορίες κριτηρίων :

  1. Εισοδηματικά κριτήρια
  2. Περιουσιακά κριτήρια
  3. Κριτήρια διαμονής

Εάν έστω και μια κατηγορία κριτηρίων δεν πληρείται, τότε το νοικοκυριό ΔΕΝ μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
 
Υποβολή της Αίτησης :

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων ή από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
https://keaprogram.gr/.

Η προσθεσμία για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ'όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

 

Το Κ.Ε.Α υπάγεται στις δράσεις του "Κέντρου Κοινότητας" Δήμου Μεταμόρφωσης : Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 16:00

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail
Φιλαρέτου Περσεφόνη Κοινωνική Λειτουργός 213 - 2012983 p.filaretou@metamorfossi.gov.gr
Μυλωνάς Κωνσταντίνος Κοινωνιολόγος 213 - 2012982 k.milonas@metamorfossi.gov.gr
Ευαγγελία Παναγιώτα Καμπύλη Κοινωνιολόγος 213 - 2012982 e.kampili@metamorfossi.gov.gr