Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Τ.Ε.Β.Α

Τ.Ε.Β.Α

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I).

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα και πραγματοποιεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διανομές προϊόντων στους ωφελουμένους του. Δείτε παρακάτω τις σχετικές ανακοινώσεις για τη διανομή τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι ωφελούμενοι της δράσης είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που έχουν δηλώσει, ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο ΤΕΒΑ.

Οι δικαιούχοι κατά τις ημέρες διανομής αγθών, πριν προσέλθουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ και την Αστυνομική τους Ταυτότητα για τους ημεδαπούς ή το Διαβατήριο για τους αλλοδαπούς.

Εάν η παραλαβή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για σοβαρούς λόγους από τον ωφελούμενο ή μέλος της οικογένειάς του, τα προϊόντα θα μπορεί να παραλάβει τρίτο πρόσωπο προσκομίζοντας:

  • Εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή
  • Η Εξουσιοδότηση δεν θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής αλλά θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος Ωφελούμενου ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του.

Το πληροφοριακό υλικό με τα είδη και τις ποσότητες, που θα παραλαμβάνουν οι δικαιούχοι θα βρίσκετε αναρτημένο τόσο στο χώρο της διανομής, όσο και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Τονίζεται ότι οι διανομές θα πραγματοποιούνται, τηρώντας αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορονοϊού COVID-19, που έχουν τεθεί από την Κείμενη Νομοθεσία.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα από την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα ΕΔΩ

1 Δεκ 2022
Ανακοίνωση διανομής 2 Δεκεμβρίου 2022
14 Σεπ 2022
Ανακοίνωση διανομής 20 Ιουλίου 2022
27 Μάι 2022
Ανακοίνωση διανομής 27 Μαίου 2022
27 Μάι 2022
Ανακοίνωση διανομής 13-14 Απριλίου 2022
27 Μάι 2022
Ανακοίνωση διανομής 17-18 Μαρτίου 2022
27 Μάι 2022
Ανακοίνωση διανομής 16 Φεβρουαρίου 2022