Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δια Βίου Μάθηση

Δια Βίου Μάθηση

Στα ΚΔΒΜ θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία: •Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, • Νέες Τεχνολογίες ,• Γλώσσα και Επικοινωνία ,• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις • Πολιτισμός και Τέχνη, • Συμβουλευτική Γονέων • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων • Ελληνομάθεια για Μετανάστες

Άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους ή θα προταθούν από τους Δήμους και τους επωφελούμενους σε συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του ΥΠΠΕΘ ή άλλους.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης στα ΚΔΒΜ των ΟΤΑ α' βαθμού που συμμετέχουν στο έργο.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης συμμετέχει ενεργά στο έργο και στο τοπικό ΚΔΒΜ του Δήμου μας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 50 ΝΑΙ
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 50 ΝΑΙ
3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 25 ΝΑΙ
4. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 25 ΝΑΙ
5. ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α1 50 ΝΑΙ
6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 50 ΝΑΙ
7. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΛΠ) 25 ΝΑΙ
8. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 25 ΝΑΙ
9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25 ΝΑΙ
10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 25 ΝΑΙ
11. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 25 ΝΑΙ
12. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25 ΝΑΙ
13. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 25 ΝΑΙ

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, κι η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

Τα προσφερόμενα προγράμματα θα υλοποιούνται απογευματινές ώρες σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες του Δήμου. Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε απ' ευθείας με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεταμόρφωσης :

Διεύθυνση : Κορίνθου 21 (1ος όροφος), Μεταμόρφωση 14451

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : paideia@metamorfossi.gov.gr

Υπεύθυνοι Προγράμματος :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Αυγερινός Παπαδάκης Προιστάμενος Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 213 20 12 997 - 998 a.papadakis@metamorfossi.gov.gr

 

 

* Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

24 Νοέ 2022
Αίτηση Εκπαιδευομένου - σε επεξεργάσιμη μορφή (Word)
30 Μάι 2021
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Δράσης
24 Νοέ 2022
Περίληψη θεματικών ενοτήτων δράσης