Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δια Βίου Μάθηση

Δια Βίου Μάθηση

Στα ΚΔΒΜ θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία: •Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, • Νέες Τεχνολογίες ,• Γλώσσα και Επικοινωνία ,• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις • Πολιτισμός και Τέχνη, • Συμβουλευτική Γονέων • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων • Ελληνομάθεια για Μετανάστες

Άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους ή θα προταθούν από τους Δήμους και τους επωφελούμενους σε συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του ΥΠΠΕΘ ή άλλους.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης στα ΚΔΒΜ των ΟΤΑ α' βαθμού που συμμετέχουν στο έργο.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης συμμετέχει ενεργά στο έργο και στο τοπικό ΚΔΒΜ του Δήμου μας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-e-επιχειρείν 25 ΝΑΙ -
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50 ΝΑΙ -
3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ κλπ.) 25 ΝΑΙ -
4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 25 ΝΑΙ -
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 50 ΝΑΙ -
6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 25 ΝΑΙ -
7. ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ 25 ΝΑΙ -
8. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25 ΝΑΙ -
9. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 25 ΝΑΙ -
10. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 25 ΝΑΙ -
11. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 150 ΝΑΙ -

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, κι η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται στο αρμόδιο Τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε απ' ευθείας με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεταμόρφωσης :

Διεύθυνση : Κορίνθου 21 (1ος όροφος), Μεταμόρφωση 14451

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : paideia@metamorfossi.gr

Υπεύθυνοι Προγράμματος :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Σπυρίδων Στυλιανέσης Προιστάμενος Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 213 - 2012998 sstylianesis@metamorfossi.gr

 

* Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

* Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

30 Μάι 2021
Αίτηση Εκπαιδευομένου - σε επεξεργάσιμη μορφή (Word)
30 Μάι 2021
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Δράσης