Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Σε ποιο Σχολείο θα εγγραφεί το παιδί μου

Σε ποιο Σχολείο θα εγγραφεί το παιδί μου

Οι εγγραφές σε Δημόσια Νηπιαγωγεία / Σχολεία Αθμιας Εκπαίδευσης / Βθμιας Εκπαίδευσης δεν αποτελούν αρμοδιότητα του οικείου Δήμου. Αρμοδιότητα του Δήμου Μεταμόρφωσης είναι ΜΟΝΟ να καθορίσει τα γεωγραφικά όρια, δηλαδή μια περιοχή που περικλείεται από κάποιες οδούς, που εξυπηρετεί το κάθε Εκπαιδευτικό Ιδρυμα.

 

1η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Η εγγραφή των Νηπίων στα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας διενεργούνται από τους Γονείς ή τους Κηδεμόνες, είτε απ' ευθείας στο κάθε Σχολείο, είτε μέσω κόμβου Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr Για το σχολικό έτος 2023 - 2024 οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 1η έως 20η Μαρτίου 2023.

 

Να σημειωθεί ότι η εγγραφή μέσω του κόμβου Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr προυποθέτει :

 • να είναι η 1η φορά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο
 • να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 • ένα αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας

Σημειώνεται ότι για την επιλογή των εγγραφών δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υποβολής αίτησης. Για τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή διορθώσεις σε προηγούμενες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το νηπιαγωγείο της περιοχής κατοικίας σας. Για εγγραφή σε νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, επικοινωνήστε απευθείας με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Αν έχετε απορίες ή προβλήματα με την υπηρεσία ή το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο νηπιαγωγείο της μόνιμης κατοικίας σας.

Για την διευκόλυνση των Γονέων / Κηδεμόνων του Δήμου μας δημιουργήσαμε χάρτη όπου φαίνονται τα όρια των Νηπιαγωγείων / Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας.

 

 

 

 

Eπίσης, παραθέτουμε και το link που δημοσιοποιήθηκε από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας αναφορικά με τα γεωγραφικά όρια των νηπιαγωγείων και δημοτικών για το επόμενο διδακτικό έτος (2023-2024). Δείτε τα όρια ΕΔΩ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Από την 1η έως τις 20 Μαρτίου 2023 θα πρέπει οι γονείς να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, τα οποία φαίνονται στο παρακάτω link, προσκομίζοντας:

 • Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο
 • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή. Η χωροταξική κατανομή των μαθητών θα γίνει βάσει της μόνιμης κατοικίας τους, η οποία θα αποδεικνύεται:
  α) με συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας ή
  β) με ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης που έχει κατατεθεί ή καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην Εφορία ή
  γ) με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του γονέα
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή
 • Το βιβλιάριο υγείας από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια.
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως. (Θα γίνεται ηλεκτρονική αναζήτηση). Για τους αλλοδαπούς μαθητές να είναι μεταφρασμένο.

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • Όσοι απόφοιτοι έχουν αδέρφια που θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο ή ΓΕΛ της περιοχής μας, μπορούν να εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν στο ίδιο σχολείο με τα αδέρφια τους. Αν τα αδέρφια φοιτούν σε Λύκειο, η εγγραφή μπορεί να γίνει στο συστεγαζόμενο Γυμνάσιο και αντίστροφα.
 • Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Δημοτικών και Γυμνασίων εγγράφονται στα σχολεία της περιοχής κατοικίας τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αν υπάρχει δυνατότητα, διαφορετικά εγγράφονται στο αμέσως πλησιέστερο σχολείο της μονίμου κατοικίας τους.
 • Η αποστολή απολυτηρίων των αποφοίτων των Δημοτικών στα αντίστοιχα Γυμνάσια και των αποφοίτων των Γυμνασίων στα αντίστοιχα ΓΕΛ γίνεται υπηρεσιακά. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 (ΦΕΚ 2005/31-05-2019) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΠΕΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μαθητές εγγράφονται στην προβλεπόμενη σχολική μονάδα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και σε περίπτωση υπεραριθμίας πραγματοποιείται υποχρεωτική μετεγγραφή σε γειτονικό σχολείο.