Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Σε ποιο Σχολείο θα εγγραφεί το παιδί μου

Σε ποιο Σχολείο θα εγγραφεί το παιδί μου

Οι εγγραφές σε Δημόσια Νηπιαγωγεία / Σχολεία Αθμιας Εκπαίδευσης / Βθμιας Εκπαίδευσης δεν αποτελεί αρμοδιότητα του οικείου Δήμου. Αρμοδιότητα του Δήμου Μεταμόρφωσης είναι ΜΟΝΟ να καθορίσει τα γεωγραφικά όρια, δηλαδή μια περιοχή που περικλείεται από κάποιες οδούς, που εξυπηρετεί το κάθε Εκπαιδευτικό Ιδρυμα. Σύντομα θα παρέξουμε στους Δημότες Μεταμόρφωσης μια εφαρμογή, μέσω της οποίας θα μπορούν πολύ εύκολα να εντοπίσουν πάνω σε χάρτη, σε ποιο Σχολείο ανήκουν βάσει της διεύθυνσης διαμονής.

Παρακάτω παραθέτουμε πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες καθώς και τα ηλεκτρονικά "εργαλεία" που παρέχονται από τον αρμόδιο φορέα, που δεν είναι άλλος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρχικά, μπορείτε ν' αναζητήσετε τα Σχολεία της Μεταμόρφωσης βάσει του Ταχυδρομικού Κώδικα της διεύθυνσης διαμονής σας. Ακολουθήστε τον Σύνδεσμο ΕΔΩ

Ειδικά για το Νηπιαγωγείο, το οποίο αποτελεί το 1ο Βήμα για κάθε γονιό μπορείτε να βρείτε τα Νηπιαγωγεία της περιοχής του Δήμου Μεταμόρφωσης ΕΔΩ , επιλέγοντας στο πεδίο "Περιφέρεια" την Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, στο πεδίο "Περιφερειακή Ενότητα" την ενότητα "ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ"και στο πεδίο "Δήμος" το "ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ".

Για το σχολικό έτος 2021 - 2022 οι εγγραφές διήρκησαν από 1η έως 31η Μαρτίου 2021. Εν γένει οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορείτε να κάνετε αίτηση εγγραφής των παιδιών σας σε δημόσιο νηπιαγωγείο μέσω του κόμβου Gov.gr αρκεί:

  • να είναι η 1η φορά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο
  • να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • ένα αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας

Σημειώνεται ότι για την επιλογή των εγγραφών δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υποβολής αίτησης.Για τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή διορθώσεις σε προηγούμενες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το νηπιαγωγείο της περιοχής κατοικίας σας. Για εγγραφή σε νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, επικοινωνήστε απευθείας με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Αν έχετε απορίες ή προβλήματα με την υπηρεσία ή το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο νηπιαγωγείο της μόνιμης κατοικίας σας.