Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Σχέδια Πολιτικής Προστασίας

Σχέδια Πολιτικής Προστασίας

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, έχει καταρτίσει τοπικά σχέδια Πολιτικής Προστασίας, μέσω των οποίων επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. 

Τα Τοπικά σχέδια δράσης του Δήμου Μεταμόρφωσης είναι :

  • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Μεταμόρφωσης
  • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση σεισμού Δήμου Μεταμόρφωσης
  • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Μεταμόρφωσης
  • Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Μεταμόρφωσης

Μπορείτε να διαβάσετε και να "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας τα σχετικά έγγραφα που παρατίθενται παρακάτω.

25 Φεβ 2021
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Μεταμόρφωσης
25 Φεβ 2021
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση σεισμού Δήμου Μεταμόρφωσης
25 Φεβ 2021
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Μεταμόρφωσης
25 Φεβ 2021
Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Μεταμόρφωσης