Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ψυχολογική Υποστήριξη Ενηλίκων / Ανηλίκων

Ψυχολογική Υποστήριξη Ενηλίκων / Ανηλίκων

Κεντρικός στόχος του Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης, είναι η στήριξη των κατοίκων του Δήμου Μεταμόρφωσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε προσωπικό, διαπροσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.

Το Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δήμου Μεταμόρφωσης λειτουργεί στο πλαίσιο της πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των Δημοτών με ιδιαίτερη έμφαση στους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν έντονες κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.

Οι υπηρεσίες του παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Το Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δήμου Μεταμόρφωσης συνεργάζεται και παραπέμπει όταν κρίνεται απαραίτητο σε άλλες δομές ψυχικής υγείας κοντινών Δήμων.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

  • Ατομική συμβουλευτική Ενηλίκων / Εφήβων
  • Βραχεία ψυχοθεραπεία Ενηλίων / Εφήβων
  • Συμβουλευτική Γονέων

Ενδεικτικά Αιτήματα που Εξυπηρετούνται :

  • Διαχείριση άγχους
  • Κατάθλιψη
  • Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις / Διαζύγια
  • Αντιμετώπιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων
  • Στήριξη ανέργων
  • Θέματα Εφηβείας

 

Διεύθυνση "Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης" : Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 16:00

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail
Ιωάννης Φέρρας Ψυχολόγος 213 - 2012979 i.ferras@metamorfossi.gov.gr
Αφροδίτη Χαριτωνίδου Ψυχολόγος 213 - 2012981 a.xaritonidou@metamorfossi.gov.gr