Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
7 Ιούν 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 (12-06-2024) στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
23 Μάι 2024
Διακήρυξη για την εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της της οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 55 (Ο.Τ. 289)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 και ώρα 10η πρωινή στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λυτούς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
25 Απρ 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ/ΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝ/ΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛ/ΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΠΑΝ/ΛΕΙΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Μ. Δευτέρα 29 Απρίλιου 2024 (29-04- 2024) στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
22 Απρ 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 (26-04-2024) στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2 Απρ 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑ/ΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜ/ΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦ. ( ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡ/ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 08 Απριλίου 2024 (08-04- 2024) στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
15 Μάρ 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 (19-03-2024) στο πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
27 Φεβ 2024
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΟΔΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ & ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ - Ο.Τ. 122

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η /03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
20 Φεβ 2024
Διακήρυξη για την εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της της οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 55

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024 και ώρα 10η πρωινή στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λυτούς, για την εκμίσθωση καθορισμένης θέσης προκειμένου να τοποθετηθεί με ευθύνη του μισθωτή περίπτερο επί της οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 55 (Ο.Τ. 289) πλησίον του Δημοτικού Κοιμητηρίου στην Μεταμόρφωση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
15 Φεβ 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 (19 -02-2024).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
15 Φεβ 2024
Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο "Μελέτη προσθήκης καθ΄ύψος δυο ορόφων πάνω από τα Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Μεταμόρφωσης"

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η /02/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
9 Φεβ 2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΛΟΦΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΟΔΟΣ ΔΙΟΣ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 ( 27/02/2024) και ώρα 10:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
8 Φεβ 2024
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 ( 11/03/2024) και ώρα 14:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
4 Ιαν 2024
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
29 Δεκ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
27 Νοέ 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 2021

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-12-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-12-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
23 Νοέ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ, ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ)», ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 ( 29-11- 2023) στο πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
21 Νοέ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 (27-11- 2023) στο πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
20 Νοέ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ, ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 (23-11- 2023) στο πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
20 Νοέ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜ. ΤΡΟ/ΜΩΝ ( ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟ/ΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ/ΙΑΣ ΗΛΙΚ/ΝΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 (23-11- 2023) στο πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
9 Νοέ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 (13-11- 2023) στο πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2 Νοέ 2023
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
23 Οκτ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 26 Οκτωβρίου2023 (26-10- 2023) στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16 Οκτ 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
16 Οκτ 2023
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
29 Σεπ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ,ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ & ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 08ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
13 Σεπ 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΤΟΪΟΥ 55
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
12 Σεπ 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ -ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
5 Σεπ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ, ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 (12-09- 2023) στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1 Σεπ 2023
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
21 Αύγ 2023
Πρόσκληση για την Ασφάλιση Οχημάτων

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 (04-09-2023) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)
στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
31 Ιούλ 2023
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Χημικού Υλικού για την Κολυμβητική Δεξαμενή

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 (10-8-2023) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ
28 Ιούλ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 02 Αυγούστου 2023 (02-08-2023). Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ι. Ράλλη Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
27 Ιούν 2023
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 63»

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε προσφορά για το ανωτέρω έργο μέχρι την 30η/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., κατά τα προβλεπόμενα στην συνημμένη υπ’ αριθμ. 614/23 απόφαση του Δημάρχου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
27 Ιούν 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφορών στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING) ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 30/6/2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
12 Ιούν 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ & ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 (14-06-2023)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
8 Ιούν 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΧΟΡΤΑΡΙΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 (09-06-2023).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1 Ιούν 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΤΟΙΟΥ 55 (Ο.Τ. 289) ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης προκηρύσσει διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, με δημόσιες προφορικές προσφορές, την Παρασκευή 16 Ιουνίου ώρα 12:00 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης , επί της οδού Κύμης και Λυτούς, για την εκμίσθωση καθορισμένης θέσης προκειμένου να τοποθετηθεί με ευθύνη του μισθωτή περίπτερο επί της οδού ΤΑΤΟΪΟΥ 55 (Ο.Τ. 289) πλησίον του Δημοτικού Κοιμητηρίου στην Μεταμόρφωση.

Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης, με ελάχιστη τιμή προσφοράς το ποσό των 7.800,00€ ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία ανέρχεται στο ποσό των 780,00€.

Η Δημοπρασία θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα διακήρυξης παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο έως την 13η Ιουνίου 2023 (εντύπως ή ηλεκτρονικά), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (οδός Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1) και τηλεφωνικά στο 2132012942. Αρμόδια υπάλληλος η κ. Χατζηαποστόλου Παρασκευή.

Τα τεύχη της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του δήμου μέχρι την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
16 Μάι 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ & ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21ης ΜΑΙΟΥ 2023

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 (18-05- 2023) ώρα 10:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
15 Μάι 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ, ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 (19-05-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
11 Μάι 2023
"ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.9"

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
13 Απρ 2023
"ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ (Ο.Τ. 15)"

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
23 Μάρ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 (30- 03-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
23 Μάρ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 (31-03-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
17 Μάρ 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
8 Μάρ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 (15-03- 2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
3 Μάρ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AD BLUE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023 (08-03-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
17 Φεβ 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
17 Φεβ 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ενός ψυχίατρου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ενός ψυχίατρου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι και την 1η Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ
10 Φεβ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 (13-02- 2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
9 Φεβ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 (13-02- 2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
5 Ιαν 2023
Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος»

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος» με προϋπολογισμό 295.751,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 238.509,16 € χωρίς ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-01-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
3 Ιαν 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
30 Δεκ 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
22 Δεκ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 (23-12-2022) & ωρα 13:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
22 Δεκ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 (23-12- 2022) & ώρα 13:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Δεκ 2022
Διακήρυξη για την εκμίσθωση του κυλικείου του δημοτικού κοιμητηρίου που βρίσκεται επί της οδού Τατοΐου 55

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30/01/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.-13.00 μ.μ. (ώρα λήξης), στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λητούς .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
20 Δεκ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 (22-12- 2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
20 Δεκ 2022
Διακήρυξη για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του δημοτικού κοιμητηρίου που βρίσκεται επί της οδού Τατοΐου 55

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30/01/2023 και ώρα 10:00 π.μ.-11.00 π.μ. (ώρα λήξης), στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λητούς .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
14 Δεκ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 (19-12- 2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
9 Δεκ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 (16- 12-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
8 Δεκ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ -ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 14 Δεκέμβριου 2022 (14-12- 2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2 Δεκ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 09 Δεκέμβριου 2022 (09- 12- 2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16 Νοέ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 (23-11- 2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
11 Νοέ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 (18- 11-2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
10 Νοέ 2022
Διακήρυξη για την εκμίσθωση του ακινήτου (Αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Τατοΐου, Γ. Παπανδρέου και Φ.Γκινοσάτη

Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:00-13:00 μ.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λητούς, θα διενεργηθεί επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία, με δημόσιες προφορικές προσφορές, για την εκμίσθωση του ακινήτου (Αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Τατοΐου, Γ. Παπανδρέου Φ. Γκινοσάτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
7 Νοέ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 (14-11- 2022) στο πρωτόκολλο του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2 Νοέ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 (11-11-2022) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ
2 Νοέ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 (11-11-2022) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ
24 Οκτ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 (31-10- 2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
28 Σεπ 2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα για την Ασφάλιση των Οχημάτων του Δήμου για ένα έτος

Kαταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
26 Σεπ 2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς σε κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα για την υπηρεσία με τίτλο «Εκκένωση του βόθρου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου για ένα έτος»

Η καταληκτική ημερομηνία Προσφορών είναι η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 (03-10-2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
26 Σεπ 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, σε συνέχεια της 274/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: 6ΦΧ3ΩΚΒ-ΝΒΕ) ανακοινώνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς & της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων, καθαριστικών & απορρυπαντικών, αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και ειδών οικιακής χρήσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 172027, λόγω μη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Παρασκευή 14-10-2022 και ώρα 18:05 έως και τη Πέμπτη 20-10-2022 και ώρα 08:00. Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 07/11/2022 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα διενεργηθεί στις 11/11/2022 και ώρα 11:00. Επιπλέον η προσκόμιση των δειγμάτων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 11/11/2022 & ώρα 11:00. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της με αρ.πρωτ. 39055/2022 διακήρυξης.(ΑΔΑΜ: 22PROC011266326/2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
23 Σεπ 2022
Πρόσκληση υποβολής Προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Καταπολέμηση του Εντόμου της Πιτυοκάμπης στα πεύκα του δήμου Μεταμόρφωσης για τα έτη 2022 – 2023

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Προσφορών είναι η Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 (05-10-2022)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
5 Σεπ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 (12-09- 2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
24 Αύγ 2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Υπηρεσία με τίτλο «Μυοκτονία, Απεντόμωση και Απολύμανση σε χώρους του Δήμου Μεταμόρφωσης, και Απολύμανσης Κτηρίων και Οχημάτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης του Covid-19»

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Προσφορών είναι η Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022 (01-09-2022)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
22 Αύγ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022 (02- 09-2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
12 Αύγ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ, ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 (23-08- 2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
8 Αύγ 2022
Πρόσκληση σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Κέντρου Ημέρας Παιδιών & Εφήβων Δήμου Μεταμόρφωσης

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ 31/08/2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
5 Αύγ 2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την υπηρεσία Καθαρισμού και το Γρασαρίσματος των Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Μεταμόρφωσης

Η καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών είναι η Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 (12-08-2022)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
9 Ιούλ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
7 Ιούλ 2022
Υποβολή προσφοράς για τις υπηρεσίες για το Πρόγραμμα Φιλοξενίας αδέσποτων Ζώων στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών, είναι η Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 (15-07-2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1 Ιούλ 2022
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕΧΡΙ 01/08/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
20 Ιούν 2022
Προκηρύξη Δημόσιου Ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ»

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04-07-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
9 Ιούν 2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια αναλωσίμων για τα αδέσποτα ζώα στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

Kαταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών είναι η Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 (20-06-2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
6 Ιούν 2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια κι εγκατάσταση υβριδικού συστήματος Ραδιοεπικοινωνιών VHF στα οχήματα του Δήμου Μεταμόρφωσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 (15-06-2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
3 Ιούν 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
30 Μάι 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
24 Μάι 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες με τίτλο «Κοπή χόρτων από κοινόχρηστους χώρους του δήμου και καθαρισμοί οικοπέδων για λόγους Πυροπροστασίας»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 (01-06-2022) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
20 Μάι 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( CATERING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 19/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00:00 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 20/06/2022 και ώρα 14:00:00. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 24/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
20 Μάι 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 04 /07/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
18 Μάι 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 (18-05-2022). Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε (α) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 )

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
18 Μάι 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
29 Απρ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ 06/05/2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
20 Απρ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
15 Απρ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Μάρ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ, ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 (08- 04-2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
24 Μάρ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού καθώς και της Διε

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 (30-03- 2022).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
16 Μάρ 2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (μετά από άγονη διαδικασία) για την Προμήθεια υλικών Οδοποιίας (ΟΜΑΔΑ Α)

Καταληκτική ημερομηνία Προσφορών είναι η Τρίτη 22 Μαρτίου 2022. (22-03-2022)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
14 Μάρ 2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 15-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00:00 μ.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 15-04-2022 και ώρα 23:59:59 μ.μ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 21-04-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00 π.μ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
12 Μάρ 2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο για την Υπηρεσία του Τεχνικού Ασφαλείας για το Δήμο Μεταμόρφωσης

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022. (18-03-2022)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
5 Μάρ 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/03/2022 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
14 Φεβ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων για το Δήμο Μεταμόρφωσης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 (23-02-2022). με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
9 Φεβ 2022
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια υλικών Οδοποιίας.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 (21-02-2022) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Ιαν 2022
«Διακήρυξη για την εκμίσθωση του ακινήτου (Αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Τατοΐου, Γ. Παπανδρέου και Φ.Γκινοσάτη»

Την Παρασκευή 11/02/2022, ώρα 10:00-11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης, επί της συμβολής των οδών Κύμης και Λητούς, θα διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία, με δημόσιες προφορικές προσφορές, για την εκμίσθωση του ακινήτου (Αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Τατοΐου, Γ. Παπανδρέου Φ. Γκινοσάτη, για οκτώ (8) έτη, με πρώτη προσφορά 42.000,00€ ετησίως. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 4.200,00€. Η Δημοπρασία θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης θα χορηγούνται ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από σχετικό αίτημα μέχρι την 04 Φεβρουαρίου 2022, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου (οδός Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1) και τηλεφωνικά στο 2132012900. Αρμόδια υπάλληλος η κα Βασιλική Τζούδα.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
7 Ιαν 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
20 Δεκ 2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 (10-01-2022) και ώρα 23:59:59 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ 8 ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΑΑ7
10 Δεκ 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
25 Νοέ 2021
Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μηχανημάτων κήπου (ΤΜΗΜΑ 4 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 (03-12-2021)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
23 Νοέ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και την ενδεικτική προσφορά για την προμήθεια δωροεπιταγών των Χριστουγέννων του 2021.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι η Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
22 Νοέ 2021
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 14:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
3 Νοέ 2021
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 (12-11-2021), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
1 Νοέ 2021
Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια δωρών νηπίων και βρεφών για τις ανάγκες του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 (8/11/2021), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
27 Οκτ 2021
Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 5η Νοεμβρίου 2021 (05-11-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
27 Οκτ 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ (3ο, 4ο και 5ο ΤΜΗΜΑ)

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 3η Νοεμβρίου 2021 (03-11-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
26 Οκτ 2021
Υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης της πιτυοκάμπης σε πεύκα που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους πρασίνου και δενδροστοιχίες του Δήμου Μεταμόρφωσης».

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 2η Νοεμβρίου 2021 (02-11-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
25 Οκτ 2021
Πρόσκληση προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καθισμάτων Γραφείου»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 (01-11-2021), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
25 Οκτ 2021
Πρόσκληση προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθειας και Τοποθέτησης Κλιματιστικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 (01-11-2021), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Οκτ 2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
4 Οκτ 2021
Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπου και εργασία συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κήπου»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2021 (08/10/2021).είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
16 Σεπ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Μεταμόρφωσης για τα έτη 2021-2022»

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 (22-09-2021), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
14 Σεπ 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ( ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια οχημάτων και ειδικότερα ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 & ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου ( περιστρεφόμενου τυμπάνου ) χωρητικότητας 8 m3.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 10/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 14:00.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 15/10 /2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Αύγ 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ & ΕΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ, ΤΩΝ ΜΦΠΑΔ & ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 18/10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Αύγ 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΦΠΑΔ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 25/10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Αύγ 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η προσφορά θα γίνει δεκτή μέχρι και την Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου 2021 (01-09-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση Αττικής, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
23 Ιούλ 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 (27-08- 2021)και ώρα 23:59:59.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Ιούλ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μυοκτονία – απεντόμωση - απολύμανση σε χώρους του Δήμου Μεταμόρφωσης & Απολύμανση κτηρίων – οχημάτων στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 (26-07-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
6 Ιούλ 2021
Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Μεταμόρφωσης

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 (15-07-2021) και ώρα 11:00:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
5 Ιούλ 2021
Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια UPS για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 (12-07-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1 Ιούλ 2021
Υποβολή προσφοράς για την "Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών Ειδών Γραφείου, Ειδών Χειροτεχνίας και Ζωγραφικής και Χαρτιού Εκτυπώσεων για 24 μήνες"

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 (06-07-2021), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Ιούν 2021
Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων τάξεων και υπνοδωματίων παιδιών, εξοπλισμού κήπου και παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού των παιδικών σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 (23-06-2021), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
11 Ιούν 2021
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 (18-06-2021), είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Μάι 2021
Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υπηρεσιακών Εντύπων»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 (04-06-2021),είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
28 Μάι 2021
Προσφορά για την υπηρεσία με τίτλο: "Συντήρηση / Λειτουργία Ηλεκτρονικών Πινακίδων Ενημέρωσης Δημοτών"

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 4η Ιουνίου 2021 (04-06-2021).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
27 Μάι 2021
Προσφορά για την υπηρεσία με τίτλο: «Μεταφορά των μελών των ΚΑΠΗ για θαλάσσια μπάνια κατά τους θερινούς μήνες, 4 μονοήμερες εκδρομές εκτός Αττικής και 2 περίπατους εντός των ορίων του Νομού Αττικής»

Η κατάθεση προσφορών θα είναι μέχρι και την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021 (04-06-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
27 Μάι 2021
Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «προμήθειας περίφραξης Αθλητικών Χώρων και Αθλητικού Εξοπλισμού»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021 (04-06-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
26 Μάι 2021
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 2021»

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Μάι 2021
Υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών 2021-2022»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 (26-05-2021), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Μάι 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ "

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 01 Ιουνίου 2021 (01-06-2021) και ώρα 11:00:00 π.μ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Μάι 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (10-06-2021)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
16 Απρ 2021
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2021

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
15 Απρ 2021
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για την διαχείριση αδέσποτων ζώων και ειδικότερα Περισυλλογή & Περίθαλψη αδέσποτων ζωών - Φιλοξενία αδέσποτων ζωών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1, στην αίθουσα Εκδηλώσεων (3ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία , είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ( Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ 14452).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
9 Απρ 2021
Πρόσκληση προσφοράς για τις δωροεπιταγές που θα δοθούν σε άπορους δημότες ενόψει των εορτών του Πάσχα του έτους 2021.

Εάν υπάρχει ενδιαφέρον από την εταιρεία σας, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως, έως και την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 στέλνοντάς μας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο της ενδεικτικής μας προσφοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
7 Απρ 2021
Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής για το Δήμο Μεταμόρφωσης – Συντήρηση Server»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 (15-04-2021). είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1 Απρ 2021
Πρόσκληση για την προμήθεια καθισμάτων Γραφείου για τις ανάγκες του Κέντρου Eξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 (09-04-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1 Απρ 2021
Πρόσκληση για προσφορά μετά απο άγονη απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση υπηρεσιών του Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Μεταμόρφωσης’’ (ΟΜΑΔΑ Β).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 (09-04-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1 Απρ 2021
Προκηρύξη δημόσιας σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
29 Μάρ 2021
Πρόσκληση προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή ρομποτικής σκούπας και αναβατόριου

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 (05-04-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
29 Μάρ 2021
Πρόσκληση προσφοράς για «Προμήθεια Ξυλείας 2021-2022»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 (05-04-2021), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
23 Μάρ 2021
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για "Παροχή υπηρεσίας Περιοδικού ελέγχου και επισκευών στις παιδικές χαρές του Δήμου Μεταμόρφωσης"

H κατάθεση προσφορών ισχύει μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 (31-03-2021).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
22 Μάρ 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια Αναλωσίμων για τα αδέσποτα του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 (29-03-2021);είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
22 Μάρ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο ‘’Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση υπηρεσιών του Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Μεταμόρφωσης’’

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 (29-03-2021) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Μάρ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεφροντίδας και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών τηλεφροντίδας"
Σχετικά Έντυπα
29 Ιαν 2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 9-2-2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
28 Ιαν 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορας για την υπηρεσία με τίτλο: «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2020 (04-02-2020) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
28 Ιαν 2021
Επαναπροκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου 7ου Δημοτικού της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεταμόρφωσης και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται από την Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 19 Φεβρουάριου 2021. στο πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1, καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00-14:00 (εξαιρούνται οι θεσμοθετημένες αργίες). Δεν θα παραλαμβάνονται προσφορές πέραν της Παρασκευής 19 Φεβρουάριου 2021 και ώρα 11:00 το πρωί.
Οι προσφορές θα πρωτοκολλώνται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
22 Ιαν 2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2020
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
29 Δεκ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου led

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 30/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00:00 μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 23:59:59 μ.μ.

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 12/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
22 Δεκ 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 24-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00:00.


Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 29-01-2021 και ώρα 23:59:59 μ.μ.


Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος την 05-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00:00 π.μ

19/01/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ)

ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
6 Οκτ 2020
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου ”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ”

H ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ” με προϋπολογισμό 604.551,22 € με ΦΠΑ 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
5 Αύγ 2020
Ανακοίνωση σχετικά με την κλήρωση μελών επιτροπής για το έργο ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2020"

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2020” με προϋπολογισμό 999.999,87 € με ΦΠΑ 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
15 Νοέ 2016
Ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας - Απασχόλησης

Ημερομηνία & ώρα υποβολής και ανοίγματος προσφορών Διαγωνισμού Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 &ώρα 10:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
3 Νοέ 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ( οδός Κορίνθου 21- Μεταμόρφωση ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22η Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη .

Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30. και η ώρα λήξης 10:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
17 Οκτ 2016
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 21/10/2016 και ώρα 10:00 π.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
20 Σεπ 2016
Προσκληση υποβολής προσφοράς για μηχανήματα κήπου

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 27/09/2016 και ώρα 12.00μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
26 Αύγ 2016
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα:Προϊόντα καθαρισμού Προϊόντα εξοπλισμού κουζίνας

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα:Προϊόντα καθαρισμού Προϊόντα εξοπλισμού κουζίνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
23 Αύγ 2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διενέργεια διαγωνισμού στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 (13/09/2016) ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
16 Αύγ 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

Διενέργεια διαγωνισμού στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 (19/09/2016) ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
18 Ιούλ 2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη των εγκαταστημένων εφαρμογών Λογισμικού και εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 09/09/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δημοτικό Κατάστημα – Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
18 Ιούλ 2016
Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αλληλογραφίας

Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αλληλογραφίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2016 (05/09/2016) ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., στο δημοτικό κατάστημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Μάι 2016
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Ι. Ράλλη 1 & Δημαρχείου, μέχρι και την 14η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
27 Μάι 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2016

Διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Μεταμόρφωσης, οδός Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1,στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00π.μ.,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
25 Μάι 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιουνίου 2016 (08/06/2016) ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
30 Μάρ 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα Μεταµόρφωσης, οδός Ι. Ράλλη & ∆ηµαρχείου 1,στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού την 5η Μαΐου 2016 ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10:00 μ.µ., κατά την οποία λήγει η προθεσµία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
5 Φεβ 2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1 Ιαν 2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ