Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Αδαμίδης Αδάμ του Χαράλαμπου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: a.adamidis@metamorfossi.gov.gr Τηλ.: 213 2012964

Αντωνοπούλου Χριστίνα του Χρήστου

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: ch.antonopoulou@metamorfossi.gov.gr Τηλ.: 213 2012995

Βλαχάκης Ευστάθιος του Νικολάου

Αντιδήμαρχος Προάσπισης & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

Με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας του τμήματος Προάσπισης και Προαγωγής Της Δημόσιας Υγείας καθώς και του ΚΕΠ Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Email: e.vlaxakis@metamorfossi.gov.gr Τηλ.: 213 20 12 991

Μπάλτας Ιωάννης του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Παιδείας

Mε αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: j.mpaltas@metamorfossi.gov.gr Τηλ.: 213 2012992

Νικολοπούλου Χαρίκλεια του Ευάγγελου

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προάσπισης Δημόσιας Υγείας.

Email: xnikolopoulou@metamorfossi.gov.gr Τηλ.: 213 20 12 990

Σαριδάκης Στυλιανός του Κοσμά

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και με αρμοδιότητες σχετικές σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Email: s.saridakis@metamorfossi.gov.gr Τηλ.: 213 20 12 976

Σκοπελίτη Δήμητρα του Ανάργυρου

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού

Με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: d.skopeliti@metamorfossi.gov.gr Τηλ.: 210 28 24 333

Τσεβά Δήμητρα του Σπυρίδωνα

Αντιδήμαρχος Συγκοινωνιών, Σηματοδότησης & Καθημερινότητας του Πολίτη

Με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Συγκοινωνιών & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας , καθώς και των διαδικασιών για την ενημέρωση, την υποδοχή και διεκπεραίωση των αιτημάτων και παραπόνων πολιτών που αφορούν θέματα καθημερινότητας από την Γραμμή Δημότη και αφορούν την Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας.

Email: d.tseva@metamorfossi.gov.gr Τηλ.: 213 2012900