Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Αναστασόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Mε αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: d.anastasopoulos@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 2012964

Αντωνοπούλου Χριστίνα του Χρήστου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: ch.antonopoulou@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 2012995

Λουσίδης Παναγιώτης του Μαυρουδή

Άμισθος Αντιδήμαρχος Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας του τμήματος Προάσπισης και Προαγωγής Της Δημόσιας Υγείας καθώς και του ΚΕΠ Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Email: p.lousidis@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 20 12 991

Μπάλτας Ιωάννης του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: j.mpaltas@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 2012900

Νικολοπούλου Χαρίκλεια του Ευάγγελου

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλην του τμήματος Προάσπισης και Προαγωγής Της Δημόσιας Υγείας.

Email: xnikolopoulou@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 20 12 991

Σαριδάκης Στυλιανός του Κοσμά

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Καθημερινότητας του Πολίτη

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και με αρμοδιότητες σχετικές σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό των διαδικασιών και δράσεων για την ενημέρωση των δημοτών και την υποδοχή και διεκπεραίωση των αιτημάτων και παραπόνων τους από την Γραμμή Δημότη, σε συνεργασία με τις καθ ́ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και τον καθ ́ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Email: s.saridakis@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 20 12 976