Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Δήμητρα Σκοπελίτη του Ανάργυρου

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: d.skopeliti@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 2012964

Ιωάννης Μπάλτας του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Email: j.mpaltas@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 2012900

Αδάμ Αδαμίδης του Χαράλαμπου

Άμισθος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Πολίτη

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό των διαδικασιών και δράσεων για την ενημέρωση των δημοτών και την υποδοχή και διεκπεραίωση των αιτημάτων και παραπόνων τους, σε συνεργασία με τις καθ ́ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και τον καθ ́ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Email: a.adamidis@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 2012900

Στυλιανός Σαριδάκης του Κοσμά

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: s.saridakis@metamorfossi.gr Τηλ.: 210 2812081

Νικόλαος Ζυγούνας του Παναγιώτη

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: n.zygounas@metamorfossi.gr Τηλ.: 213 2012995

Παναγιώτης Λουσίδης του Μαυρουδή

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Email: p.lousidis@metamorfossi.gr Τηλ.: 210 2831133