Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης είναι από τους πρώτους Δήμους της Χώρας που εναρμονίστηκε άμεσα με τις διατάξεις τόσο της Ενωσιακής όσο και της Εθνικής Νομοθεσίας για την ορθή χρήση, διαφύλαξη και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, των δημοτών που κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του και δή της Δημοτικής Ιστοσελίδας.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης τον Νοέμβρη του 2019 προχώρησε στην πρόσληψη DPO ( Data Protection Officer) ήτοι πιστοποιημένου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Σήμερα, Υπεύθυνος Data Protection Officer (DPO) για το Δήμο Μεταμόρφωσης είναι η KaPa Data Consulting, Κερκύρας 2 Μελίσσια Αττικής, email: info@kapaconsulting.gr / privacy@metamorfossi.gr,Τηλ: 210 6855245)

 

H ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης είναι εφοδιασμένη με Extended SSL (Secure Sockets Layer), τεχνολογία με την οποία επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του web server μας και του browser του επισκέπτη, διασφαλίζοντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες.


 

 

Tο σύνολο των web εφαρμογών του Δήμου Μεταμόρφωσης φιλοξενούνται στις υπεσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, κι ειδικότερα στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud), που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.