Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του. Για τους σκοπούς της παρούσας ο Δήμος Μεταμόρφωσης αναφέρεται ως «Δήμος» ή ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του Ιστοτόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του Ιστοτόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο Δήμος δια του Ιστοτόπου του συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

 • Όνομα πατέρα και μητέρας.
 • Αριθμός Ταυτότητας.
 • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.
 • Αριθμοί τηλεφώνου.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Ο Δήμος δε θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του Ιστοτόπου σε τρίτους που δε σχετίζονται με τον ίδιο, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο Δήμος είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δήμο ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του (βλ. ενότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Ο Δήμος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Ιστοτόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστοτόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Ιστοτόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου.

Ο παρών Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση webmaster@metamorfossi.gov.gr


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

KaPa Data Consulting,

Κερκύρας 2 Μελίσσια Αττικής,

email: info@kapaconsulting.gr privacy@metamorfossi.gov.gr,

Τηλ: 210 6855245

 

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μάς παρέχονται άμεσα από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Έχετε υποβάλει κάποια αίτηση.
 • Έχετε υποβάλει κάποιο αίτημα.
 • Μας έχετε ζητήσει πληροφορίες.
 • Θέλετε να παρακολουθήσετε ή παρακολουθήσατε κάποια εκδήλωση/δραστηριότητα.
 • Εγγραφήκατε στο e-newsletter μας.
 • Έχετε υποβάλει αίτηση για απασχόληση ή απόσπαση σε εμάς.

Εάν δεν είναι δυσανάλογο ή δεν εμποδίζει την πρόοδο κάποιας έρευνας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ατομικά για να σας ενημερώσουμε ότι επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Διαφορετικά, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:

Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, και β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων (σχετ. άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί, κατ’ αρχήν, δωρεάν, είτε γραπτά είτε προφορικά εφόσον το επιθυμεί το υποκείμενο των δεδομένων.
Το υποκείμενο μπορεί να κληθεί να πληρώσει εύλογο τέλος, μόνο εάν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή ο αριθμός των αντιγράφων που καλείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να χορηγήσει είναι μεγάλος. υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ικανοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το δικαίωμα αυτό και το αργότερο σε ένα μήνα από την υποβολή του αιτήματος. Η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες, εάν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να χορηγήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι μεγάλος. Ωστόσο, ο υπεύθυνος οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για την παράταση αυτή εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

Το δικαίωμα για διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς.

Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») είναι το δικαίωμα να ζητεί το υποκείμενο των δεδομένων τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον δεν επιθυμεί πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας και ειδικότερα όταν:

 • το υποκείμενο των δεδομένων επικαλείται την ανακρίβεια των δεδομένων του και ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα
 • η επεξεργασία είναι παράνομη
 • τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο ζητά την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών του αξιώσεων
 • το υποκείμενο έχει ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός του

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης. Συγκεκριμένα :

α) εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διόρθωση των ανακριβών του δεδομένων, μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει το αίτημα διόρθωσης,
β) εάν το υποκείμενο ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, μπορεί να ζητήσει παράλληλα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει το αίτημα εναντίωσης.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το δικαίωμα της εναντίωσης συνίσταται στο δικαίωμα που έχει το άτομο-υποκείμενο των δεδομένων να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ ΓΚΠΔ (καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στ΄ (ύπαρξη εννόμου συμφέροντος), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων

Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, ή σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται. Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Σε περίπτωση που μετά από εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προκύψει ανάδοχος, ο οποίος κατά την εκτέλεση της σύμβασης έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Δήμος, τότε με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών υπογράφεται σύμβαση εμπιστευτικότητας - εχεμύθειας ή οι σχετικοί όροι ενσωματώνονται εντός της κύριας σύμβασης. Στόχος της παραπάνω ενέργειας είναι να εξασφαλιστούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή από τους αναδόχους κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δεν παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας στα παιδιά, ούτε συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ωστόσο, μερικές φορές μας παρέχονται δεδομένα σχετικά με τα παιδιά κατά την υποβολή μίας ηλεκτρονικής αίτησης. Η παρούσα πολιτική ισχύει για παιδιά καθώς και για ενήλικες.

Η παρούσα πολιτική γράφθηκε σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο με ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (υποβολή αιτήσεων) και εκπληρώσουμε το αίτημά σας για πληροφόρηση.

Οι νομικές βάσεις για τους ανωτέρω σκοπούς είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (γ) και (ε) του ΓΚΠΔ.

Εάν κάποια από τις πληροφορίες που μας παρέχετε με την αίτηση παροχής πληροφοριών περιέχει δεδομένα ειδικής κατηγορίας, η νομική βάση που βασίζουμε την επεξεργασία είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 (ε) και (ζ) του ΓΚΠΔ, το οποίο επίσης σχετίζεται με το δημόσιο καθήκον μας και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Για τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα (εάν υπάρχει αυτή η λειτουργία), αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο προφίλ τους για το χρονικό διάστημα της εγγραφής τους, δηλαδή μέχρι την απεγγραφή τους. Σε ότι αφορά στην αποστολή ενημερωτικών δελτίων προς εσάς, διατηρούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας για όσο διάστημα ισχύει η συγκατάθεσή σας προς εμάς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ/NEWSLETTERS

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της επιλογής που διατίθεται από την εφαρμογή Mail Chimb που χρησιμοποιεί ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 11523, Τηλεφωνικό κέντρο: +302106475600, www.dpa.gr)