Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κοινότητας Viber

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κοινότητας Viber

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «VIBER COMMUNITY» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, έχοντας ως ύψιστη αρχή την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρεί το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, εφεξής ΓΚΠΔ, και συμμορφώνεται πλήρως προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με το παρόν κείμενο εκπληρώνεται η υποχρέωση ενημέρωσης εκ μέρους του Δήμου, ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ, και μπορείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική συλλογής, χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς κατά τη χρήση της εφαρμογής "Viber Community" , καθώς και την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

email: webmaster@metamorfossi.gov.gr 

τηλ.: 213 20 12 930

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

KaPa Data Consulting

email: info@kapaconsulting.gr

τηλ: 210 6855245

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από πλευράς της εταιρείας Viber Media s.a.r.l. μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική πολιτική απορρήτου (https://www.viber.com/en/terms/viber-privacy-policy/). Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη του Δήμου για τις επεξεργασίες που διενεργεί η Viber Media s.a.r.l..

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συμμετοχή στο «Viber Community» του Δήμου Μεταμόρφωσης γίνεται πάντα με τη συναίνεση των υποκειμένων. Τα υποκείμενα αυτά είναι ήδη χρήστες της εφαρμογής «Viber» και έχουν ενημερωθεί και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική απορρήτου της Viber Media s.a.r.l..

Η εφαρμογή «Viber» δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να επιλέγουν εάν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου) κατά τη συμμετοχή τους σε «Ομάδες», «Κανάλια» ή «Κοινότητες» Viber. Έτσι, κατά τη συμμετοχή στο «Viber Community» του Δήμου Μεταμόρφωσης, ο Δήμος συλλέγει ΜΟΝΟ εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που έχει επιλέξει ο χρήστης να εμφανίζονται. Εάν λοιπόν ορισμένος χρήστης συμμετέχει στο «Viber Community» του Δήμου Μεταμόρφωσης με user name, που δεν παραπέμπει στο πραγματικό του όνομα, και έχει επιλέξει να μην δημοσιοποιείται ο αριθμός κινητού του τηλεφώνου, τότε ο Δήμος δεν συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω στοιχεία είναι ορατά μόνο στους ορισθέντες Super Admins του «Viber Community» του Δήμου ενώ δεν είναι ορατά και δεν κοινοποιούνται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Το «Viber Community» του Δήμου Μεταμόρφωσης απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Κατά την 1η είσοδο στην εφαρμογή υπάρχει σχετική ενημέρωση την οποία οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν προκειμένου να προχωρήσουν.

Παρ’όλα αυτά, εάν διαπιστώσουμε συμμετοχή ανηλίκου στην πλατφόρμα «Viber Community», οι superdmins θα διαγράψουν άμεσα την εγγραφή του. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο σκοπός για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η διαχείριση της πλατφόρμας του «Viber Community» από τον Δήμο. Η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 στ. α’ του ΓΚΠΔ.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος δε θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της εφαρμογής σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που συλλέγονται στο πλαίσιο διαχείρισης του «Viber Community», από πλευράς Δήμου, διατηρούνται έως ότου το υποκείμενο αποχωρήσει από την κοινότητα αυτή.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Δήμος δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας. Λαμβάνοντας εσάς υπόψιν, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε αζημίως τα δικαιώματά σας αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να την αποδεικνύει.

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:

  • Δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιό λόγο και τους αποδέκτες τους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης τα μέλη ανά πάσα στιγμή μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο) με τα οποία φαίνονται στους Super admins και συμμετέχουν στην Κοινότητα
  • Δικαίωμα διαγραφής Οι χρήστες της κοινότητας Viber μπορούν να διαγραφούν και να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.
  • Δικαίωμα εναντίωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα: υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δέσμευση της Viber Media S.a.r.l. μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.viber.com/en/blog/2018-05-13/vibers-ongoing-commitment-to-privacy/

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr / Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, τηλ: 210 6475600, email: contact@dpa.gr).

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Πρέπει να γνωρίζετε πως καμία πληροφορία που διακινείται δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα οργανωτικά και τεχνολογικά μέτρα προστασίας προκειμένου να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας, τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από αρμοδίους προς τούτο υπαλλήλους του Δήμου. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες χειρισμού κάθε πιθανής παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιούμε εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε. Η προστασία αφορά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση των υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του και της συνεργασίας του με πολίτες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και της ενάσκησης των νομικώς τεκμηριωμένων αρμοδιοτήτων του.

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η παρούσα Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης του Δήμου, καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της πλατφόρμας «Viber Community». Οι χρήστες της εφαρμογής παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνέχιση χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 

Μάρτιος 2023