Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Από αυτή την ενότητα θα δημοσιοποιούνται οι αναγγελίες προσλήψεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για κάθε είδους προκήρυξη θέσεων εργασίας, έχοντας τη δυνατότητα να "κατεβάσουν" τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά.

1 Δεκ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση μέχρι και την Δευτέρα 6/12/2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
11 Νοέ 2021
Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της με αρ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης του Δήμου .

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της με αρ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για τη στελέχωση των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
8 Νοέ 2021
Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
26 Οκτ 2021
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνων, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ΣΟΧ 5/2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/2021 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11/2021;

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις με κωδικούς;έντυπων ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ,ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Βασιλάκη Αφροδίτης κου Χατζάκη Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
26 Οκτ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αθλητισμού& Ν. Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Μεταμόρφωση) είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@metamorfossi.gr, από Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 (τηλ. επικοινωνίας: 2132012920, 919 & 921).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Σεπ 2021
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών ΣΟΧ.3 / 2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτω (8) μηνων ΣΟΧ.3 / 2021 συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 21/9/2021 ΕΩΣ ΠΕΜΤΗ 30/9/2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Βασιλάκη Αφροδίτης & κου Χατζάκη Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Σεπ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος (Τμήμα Κοιμητηρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση από 22/9/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/9/2021 (ΛΟΓΩ ΑΡΓΙΑΣ)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Αύγ 2021
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οριστικοί πίνακες προσληπτέων της με αρ. ΣΟΧ 4/2021 ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης & μερικής απασχόλησης), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μεταμόρφωσης

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
25 Αύγ 2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΑΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: protokolo@metamorfossi.gr

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
24 Αύγ 2021
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΑΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: protokolo@metamorfossi.gr

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
10 Αύγ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 11/8/2021 ΕΩΣ 16/8/2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
10 Αύγ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αθλητισμού& Ν. Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και δη για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2021 για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αθλητισμού& Ν. Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης και δη για την ναυαγοσωστική κάλυψη του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μετ/σης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 11/8/2021 ΕΩΣ 16/8/2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Αύγ 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων από 03/08/2021 έως και 12/08/2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Αύγ 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων απο 03/08/2021 έως και 12/08/2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
11 Μάρ 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@metamorfossi.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στη Νομική Υπηρεσία Δήμου Μετ/σης, υπόψη κας Χρυσής Ταλιούρη (τηλ. επικοινωνίας: 2132012903).

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 12/03/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/03/2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
10 Μάρ 2021
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για τη σύναψη συμβάσεων για τις ανάγκες των προγραμμάτων Άθληση για όλους έτους 2020-2021

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για τη σύναψη συμβάσεων για τις ανάγκες των προγραμμάτων Άθληση για όλους έτους 2020-2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Ιαν 2021
Προκήρυξη θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Μεταμόρφωσης, και συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από την Πέμπτη 28/01/2021 έως και την Πέμπτη 04/02/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης, Δημαρχείο Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 Μεταμόρφωση, ισόγειο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Ιαν 2021
Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων Για τη στελέχωση των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης - ΣΟΧ 4 2020
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Ιαν 2021
Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων ΣΟΧ 5 2020
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
22 Ιαν 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών/κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού COVID – 19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
16 Οκτ 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) 2020-2021.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16 Οκτ 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16 Οκτ 2020
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 6/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
28 Σεπ 2020
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊου COVID – 19.

Υποβολή αιτήσεων από το Σάββατο 05/09/2020 έως την Τρίτη 08/09/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Word)
28 Σεπ 2020
ΣOΧ 2/2020

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» «Κέντρα Κοινότητας». Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων :10/07/2020 - Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων :20/07/2020 (λόγω αργίας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
24 Σεπ 2020
ΣΟΧ 3/2020

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για το Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24 Νοέ 2016
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Νοέ 2016
Πρόσληψη οκτώ (08) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2-11-2016 ΕΩΣ 11-11-2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Νοέ 2016
Σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η.- ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2/11/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/11/2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Οκτ 2016
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 20-10-2016 ΕΩΣ 24-10-2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
18 Μάι 2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών στο Δήμο

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για το έτος 2016.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 19-5-2016 ΕΩΣ23-5-2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Απρ 2016
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού

Πρόσληψη, εργατοτεχνικού προσωπικού για απασχόληση έως και πέντε (5) ημερομίσθια κατά άτομο το μήνα Μάιο έτους 2016, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων.

Αιτήσεις από 20/04/2016 έως και 25/04/2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ