Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Επέκταση - Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

Επέκταση - Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

Τίτλος

Επέκταση - Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες στο Δήμο Μεταμόρφωσης. (ΟΠΣ 5035553)

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός (σύμβασης)

€ 59.919,44

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περιγραφή

Η πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Μεταμόρφωσης: 1) 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μεταμόρφωσης, 2) 1ος Βρεφικός Σταθμός Δήμου Μεταμόρφωσης, 3) 2ος Βρεφικός Σταθμός Δήμου Μεταμόρφωσης, 4) 3ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μεταμόρφωσης, 5) 1o ΚΑΠΗ, 6) 2ο ΚΑΠΗ, 7) 3ο ΚΑΠΗ, 8) 4ο ΚΑΠΗ, 9) χώροι υποδοχής κοινού της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα εξής:

  • Έπιπλα
  • Hλεκτρικές συσκευές/ κλιματιστικά
  • Εξοπλισμό αποθήκευσης
  • Ιατρικά βοηθήματα
  • Εξοπλισμό αύλειων χώρων
  • Ηχητικά συστήματα
  • Είδη προβολών..

Οφέλη

Η αναβάθμιση των ΚΑΠΗ και των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης αναμένεται να συνεισφέρει στην καλυτέρευση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών στους δημότες και στην άρση δυσκολιών πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά.

Επιπλέον η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης κρίνεται ως αναγκαία, καθώς αναμένεται ότι θα αναβαθμιστούν ουσιαστικώς οι υφιστάμενες δομές εξυπηρέτησης δημοτών και θα αναπτυχθεί μια νέα δυναμική των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Μεταμόρφωσης, στους τομείς της παροχής υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και νηπίων. Κατά συνέπεια, η υλοποίηση της δράσης κρίνεται ως επωφελής τόσο για τον Δήμο Μεταμόρφωσης, όσο και για τους ίδιους τους δημότες.