Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

 

Τίτλος

Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)». Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Μεταμόρφωσης

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Xρηματοδοτική Στήριξη

Υπουργείο Εσωτερικών

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός (σύμβασης)

70.862,65 €

Περιγραφή

Το 1ο Υποέργο με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Μεταμόρφωσης» αφορά την πραγματοποίηση πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε 22 κτίρια του Δήμου Μεταμόρφωσης (20 σχολικά κτίρια και 2 Κλειστά Γυμναστήρια). Σε όποια κτίρια απαιτηθεί από τα ευρήματα του Πρωτοβάθμιου Ελέγχου, θα πραγματοποιηθεί Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος.

Το 2ο Υποέργο με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του Δήμου Μεταμόρφωσης» αφορά την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας.