Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Μεταμόρφωσης

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Μεταμόρφωσης

 

 

Τίτλος

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Μεταμόρφωσης

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

"ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" για το έτος 2022

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός

37.200€ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ταμείο

Πράσινο Ταμείο

Περιγραφή

Στόχος του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. είναι να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Οι δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4759/2020, οφείλουν να καταρτίσουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και στη συνέχεια ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου.