Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Αναβάθμιση Σχολικών Αυλών Δήμου Μεταμόρφωσης

Αναβάθμιση Σχολικών Αυλών Δήμου Μεταμόρφωσης

 

 

Τίτλος

Αναβάθμιση Σχολικών Αυλών Δήμου Μεταμόρφωσης

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

"ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" για το έτος 2021

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός

565.134,62 €

Ταμείο

Πράσινο Ταμείο

Περιγραφή

Το έργο σκοπεύει στην αναβάθμιση των αυλών των παρακάτω σχολικών κτιρίων με βασικές και αναγκαίες εργασίες συντήρησης αλλά και με νέο λειτουργικό σχεδιασμό και εγκατάσταση υποδομών, που μπορούν στο μέλλον να εμπλουτιστούν και να προσαρμόζονται στις ανά περίπτωση ανάγκες και δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, στόχος είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού περιβάλλοντος παιχνιδιού όλων των ηλικιακών ομάδων των παιδιών, που μέχρι σήμερα στην συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών κτιρίων παραμένει αδιαμόρφωτος ασφαλτοστρωμένος χώρος με ελάχιστη οργάνωση. Τα σχολικά κτίρια που περιλαμβάνονται είναι τα εξής:

  • 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης
  • 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης
  • 7ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης
  • 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης
  • 2ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης
  • 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης