Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης

Τίτλος

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης. (ΟΠΣ 5062807)

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός (σύμβασης)

604.551,22€ (360.000,00€ Χρηματοδότηση - 244.551,22 € ίδιοι πόροι)

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή

Η παρούσα πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Μεταμόρφωσης, επί της οδού Ι.Ράλλη 6, Μεταμόρφωση.

Προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις:

  • Εξωτερική θερμομόνωση της τοιχοποιΐας
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Θερμοϋγρομόνωση δώματος
  • Αντικατάσταση λέβητα
  • Εργασίες αναβάθμισης-βελτιώσεων λεβητοστασίου
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
  • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (NetMetering).

Οφέλη

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της πράξης ανταποκρίνονται στην αναμφισβήτητη και επιτακτική αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Δήμου Μεταμόρφωσης, που σήμερα καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας για την απαραίτητη θέρμανση και ψύξη τους για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, εκδηλώσεων και λοιπόν δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτά.

Με την ολοκλήρωση της πράξης θα έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση των συνθηκών άνεσης, ασφάλειας και υγιεινής για εργασία και παραμονή στο κτίριο του σχολείου με ταυτόχρονη διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς θα περιοριστούν οι θερμικές απώλειες και θα μεγιστοποιηθούν τα θερμικά κέρδη του κτιρίου.