Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Μέτρα Μείωσης Ταχύτητας στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μεταμόρφωσης

Μέτρα Μείωσης Ταχύτητας στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μεταμόρφωσης

 

 

 

Τίτλος

Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μεταμόρφωσης - Υποέργο 1: «Μέτρα Μείωσης Ταχύτητας στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Φορέας Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός

1.240.00,00€ (100% Χρηματοδοτούμενο)

Συνοπτική περιγραφή

Στο έργο προβλέπεται η ανακατασκευή διαφόρων δρόμων του Δήμου με σκοπό την διαμόρφωσή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας όπου θα συνυπάρχουν πεζοί και οχήματα, με προτεραιότητα στην κυκλοφορία των πεζών. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

α) Καθαίρεση παλιών πεζοδρομίων και ασφαλτικών οδοστρωμάτων όπου απαιτείται,

β) διάστρωση με 3Α όπου απαιτηθεί

γ) κατασκευή κρασπεδόρειθρων

δ) κατασκευή υπόβασης με σκυρόδεμα C12/15

ε) κατασκευή υποδομής ηλεκτροφωτισμού (σωληνώσεις, φρεάτια κλπ)

ζ) πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου ή κυβολιθους

η) κατασκευή σταμπωτού δαπέδου.

 

28 Φεβ 2023
Κατασκευή Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας - Υποέργο 1