Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης

Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης

 

 

 

Τίτλος

Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μεταμόρφωσης - Υποέργο 2: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης»

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Φορέας Χρηματοδότησης

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός

1.240.00,00€ (100% Χρηματοδοτούμενο)

Συνοπτική περιγραφή

Στο Υποέργο 2 με τίτλο «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης» προβλέπεται να ανακατασκευαστούν οι ασφαλτικοί τάπητες σε διάφορες οδούς του Δήμου που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και είναι επικίνδυνοι στην οδική ασφάλεια. Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω.

α) εκσκαφές-φρεζάρισμα ασφαλτικών στρώσεων

β) συγκολλητική επάλειψη

γ) κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας

δ) διαμόρφωση στάθμης φρεατίων Ο.Κ.Ω

ε) συντήρηση κατεστραμμένων σχαρών ομβρίων.

Επίσης, θα γίνει ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση σε δρόμους όπου θα απαιτηθεί λόγω μεγάλων καθιζήσεων ή μερική ανακατασκευή τοπικά της βάσης και της υπόβασης της οδοστρωσίας με 3Α.

Τέλος θα γίνουν διαγραμμίσεις οριζόντιας σήμανσης όπου απαιτηθούν.

 

28 Φεβ 2023
Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης - Υποέργο 2