Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος.

 

Τίτλος

Μελέτες Ωρίμανσης έργων του Δήμου Μεταμόρφωσης – ΑΤ09

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός (σύμβασης)

Το συνολικό ποσό της πράξης ανέρχεται σε 807.816,38€. Εξ αυτών, το ποσό των 620.000,00€ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ενώ το υπόλοιπο ποσό των 187.816,38€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Περιγραφή

  • Το Υποέργο 1 αφορά τη «Μελέτη αποκατάστασης Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος».
  • Το Υποέργο 2 αφορά τη «Μελέτη ανέγερσης δημοτικού κτιρίου επί της οδού Μιαούλη (Ο.Τ. 15)».
  • Το Υποέργο 3 αφορά τη «Μελέτη ανέγερσης δημοτικού κτιρίου στο Ο.Τ. 9».