Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Πρόσκληση ΑΤ08 χρηματοδοτικού προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".

Πρόσκληση ΑΤ08 χρηματοδοτικού προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".

 

Τίτλος

ΑΤ08 με τίτλο ΑΤ08 - Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του προγράμματος χρηματοδότησης "Αντώνης Τρίτσης".

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Xρηματοδοτική Στήριξη

Υπουργείο Εσωτερικών

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός (σύμβασης)

1.350.493,60 €

Περιγραφή

  • Η Πράξη συνίσταται από δύο (2) Υποέργα.

  • Το Υποέργο 1 αφορά τις «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης».

  • Το Υποέργο 2 αφορά τις «Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης».