Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο Αστική Αναζωογόνηση

Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο Αστική Αναζωογόνηση

 

Τίτλος

Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο Αστική Αναζωογόνηση, Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Xρηματοδοτική Στήριξη

Υπουργείο Εσωτερικών

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός (σύμβασης)

3.196.957,22 €

Περιγραφή

Η Πράξη «Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης» περιλαμβάνει δυο περιοχές παρέμβασης:

A. Ανάπλαση Αστικών Περιοχών και διανοίξεις οδών στον Δήμο Μεταμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει δύο (2) κύρια Υποέργα ομοειδών παρεμβάσεων, λόγω του ότι υπάρχουν ώριμες και μη ώριμες μελέτες.

· Υποέργο 1 με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης» και ποσό χρηματοδότησης 168.778,41€

Στο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 περιλαμβάνει τη μελέτη για την υλοποίηση επεμβάσεων σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μεταμόρφωσης με σκοπό την ανάπλαση του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης.

· Υποέργο 2 με τίτλο «Διανοίξεις οδών» και ποσό χρηματοδότησης 1.794.268,11€.

Στο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 2 περιλαμβάνεται η υλοποίηση αναγκαίων βελτιωτικών εργασιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μεταμόρφωσης και είναι έργο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

B. Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων λόφου Δηλαβέρη η οποία περιλαμβάνει:

  • το Υποέργο 3 με τίτλο «Συντήρηση εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Δήμου Μεταμόρφωσης» και ποσό χρηματοδότησης 1.317.003,15€.
  • το Υποέργο 4: «Συντήρηση - ανακατασκευή γηπέδων 5x5 Λόφου Δηλαβέρη - οδός Διός» και ποσό χρηματοδότησης 465.000,00€

Υποέργο 5: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"» με Π/Υ 6.187,60€