Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

To Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης") με τις τροποποιήσεις που έχουν επιφέρει μεταγενέστερα νομοθετήματα, αποτελείται σήμερα από 29 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Από αυτούς οι 17 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), Επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 12 ανήκουν στους 4 μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο Σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.

Το Προεδρείο εκλέγεται κατά την 1η Ειδική Συνεδρίαση, η οποία διενεργείται υποχρεωτικά μετά την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής. Η θητεία του έχει ορισθεί στους τριάντα (30) μήνες, ήτοι για την τρέχουσα διοικητική περίοδο ξεκινά την 2/1/2024 και διαρκεί έως την 1/7/2026.

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα, ως εξής :

 • Ο Πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου
 • Ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη σε εκλογική δύναμη
 • Ο Γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες πρατάξεις των περιτώσεων (α) και (β), ο Γραμματέας προέρχεται από την Παράταξη της περίπτωσης (α).

Ο Επικεφαλής της κάθε παράταξης των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της ανωτέρω παραγράφου, με δήλωσή του προς τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, υποδεικνύει τον Σύμβουλο που προτείνει για το μέλος του Προεδρείου. Σε περίπτωση που δεν προταθεί / δεν υπάρξει υποψηφιότητα για κάποια από τις θέσεις που ανήκουν στις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, τότε ο Δήμαρχος προτείνει Σύμβουλο από την πλειοψηφία ως Υποψήφιο για το ανωτέρω αξίωμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλεται δημοσίως, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται :

 • Δια ζώσης
 • Με τηλεδιάσκεψη
 • Με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη

Μία (1) τουλάχιστον συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον μήνα διεξάγεται υποχρεωτικά δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας του Δήμου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορείτε να βρείτε στον "Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου" κατεβάζοντάς τον ΕΔΩ.

 

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

 • Συζητά κι αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
 • Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του.
 • Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Δημοτική Επιτροπή αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

Ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αθανασία Ακριώτη - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Μεγάλωσε και ζει με την οικογένειά της στη Μεταμόρφωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καναπίτσας.

Σπούδασε στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου, συνεχίζοντας με Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τραπεζών του Εθνικού Καποδιστραιακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Από το 1995, εργάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εκλέγχθηκε 1η φορά Δημοτική Σύμβουλος την Διοικητική περίοδο 2014-2019 έχουντας διετελέσει :

 • Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Πρόεδρος της Αθμιας και Βθμιας Σχολικής Επιτροπής

Επανεκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος με την "Ελπίδα για τη Μεταμόρφωση" το 2019. Την 2/1/2024 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δημοτική Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δημοτική Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΑΣΤΗΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΚΑΡΑΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΚΑΡΑΒΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Δημοτική Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΛΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΜΟΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΝΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΠΑΝΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΠΑΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Δημοτική Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημοτική Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημοτική Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση