Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμότου άρθρου 67 του παρόντος.

5. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.

6. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

7. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης διατελεί η κα Δήμητρα Σκοπελίτη, ίσως η νεαρότερη Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου στη χώρα με ηλικία μόλις 23ετών.

Λίγα Λόγια για την Πρόεδρο :

Γεννήθηκε στη Μεταμόρφωση το 1998.Είναι απόφοιτη του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με διατριβή στον πολυμορφισμό των γονιδίων p16 και p53 σε υψηλού και χαμηλού βαθμού δυσπαλσίας θετικών τραχηλικών δειγμάτων για τον ιό HPV16.

Από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι σήμερα ακολουθεί πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών, για εξειδίκευση στις Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας κι ειδικότερα στη Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες.

Εχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης την περίοδο Σεπτέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2022.

Ομιλεί και γράφει στην Αγγλική (επίπεδο Proficiency) και στη Γαλλική ( επίπεδο Sorbonne C2).

 

 

 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΔΑΜ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δημοτική Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΒΑΓΓΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΓΑΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Δημοτική Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΚΑΡΑΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΛΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΜΟΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΝΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΑΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος

ΠΕΠΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δημοτική Σύμβουλος από τη Συμπολίτευση)

ΣΦΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΤΣΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημοτική Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση

ΤΣΙΚΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος από την Αντιπολίτευση