Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για :

  • την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτωn
  • της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών
  • την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων
  • tη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου
  • την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων
  • τη συντήρηση των χώρων πρασίνου


Η κύρια έδρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, και Περιβάλλοντος, είναι το κτίριο επί της οδού Δεληγιάννη 28, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση.

Λειτουργούν αποκεντρωμένα Τμήματα της Διεύθυνσης, ώς εξής :

  • Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων: Με έδρα το Αμαξοστάσιο του Δήμου Μεταμόρφωσης (Διεύθυνση : Δημητρίου Θεοδωρά 3, Μεταμόρφωση ΤΚ:144.52)
  • Τμήμα Κοιμητηρίου: Με έδρα το Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης (Διεύθυνση : Τατοίου 55, Μεταμόρφωση ΤΚ:144.52)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Διευθύνσεως: kath.per@metamorfossi.gr
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Μπίστας Ιωάννης Προιστάμενος Διεύθυνσης 210 - 2812081 ibistas@metamorfossi.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος : kathariotita@metamorfossi.gr
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Σταυριανού Παρασκευή Προισταμένη Τμήματος 210 - 2812081 p.stavrianou@metamorfossi.gr
Νάσου Παναγιώτα Υπάλληλος Τμήματος 210 - 2812081 p.nasoy@metamorfossi.gr
Ποιμενίδης Ηρακλής Υπάλληλος Τμήματος 210 - 2812081 h.poimenidis@metamorfossi.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος : kοimitirio@metamorfossi.gr
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Τζάνου Γεωργία Προισταμένη Τμήματος 210 - 2791715 g.tzanou@metamorfossi.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος : oxhmata@metamorfossi.gr
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Αγγελοπούλου Θεοδώρα Προισταμένη Τμήματος 210 - 2838820 taggelopoulou@metamorfossi.gr
Αντωνιάδη Παναγιώτα Υπάλληλος Τμήματος 210 - 2838820 pantoniadi@metamorfossi.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος : dperivalontos@metamorfossi.gr
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Μπουλουξή Γεωργία Προισταμένη Τμήματος 210-2812294 gmpoulouxi@metamorfossi.gr
Τσουλιά Σταυρούλα Υπάλληλος Τμήματος 210-2812294 s.tsoulia@metamorfossi.gr