Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για :

  • την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων
  • της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών
  • την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων
  • την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου
  • την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων
  • τη συντήρηση των χώρων πρασίνου
  • θέματα Πολιτικής Προστασίας
  • τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίο

Η κύρια έδρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, είναι το κτίριο επί της οδού Δεληγιάννη 28, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση.

Λειτουργούν αποκεντρωμένα Τμήματα της Διεύθυνσης, ως εξής :

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων: Έδρα το Αμαξοστάσιο του Δήμου Μεταμόρφωσης (Διεύθυνση: Δημητρίου Θεοδωρά 3, Μεταμόρφωση ΤΚ 14452)

Τμήμα Κοιμητηρίου: Έδρα το Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης (Διεύθυνση: Τατοίου 55, Μεταμόρφωση ΤΚ 14452)

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2132012966

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Διευθύνσεως: kath.per@metamorfossi.gov.gr
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Μπίστας Ιωάννης Προιστάμενος Διεύθυνσης 213 - 2012973 ibistas@metamorfossi.gov.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος : kathariotita@metamorfossi.gov.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα μέσω της Γραμματείας : 213 - 2012966 και 210 - 2812081 (Κα Ζεπίδου Αναστασία)
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Σταυριανού Παρασκευή Προισταμένη Τμήματος 213 - 2012967 p.stavrianou@metamorfossi.gov.gr
Νάσου Παναγιώτα Υπάλληλος Τμήματος 213 - 2012972 p.nasoy@metamorfossi.gov.gr
Ποιμενίδης Ηρακλής Υπάλληλος Τμήματος 210 - 2812081 h.poimenidis@metamorfossi.gov.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος : kοimitirio@metamorfossi.gov.gr
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Σωτηροπούλου Σωτηρία Προισταμένη Τμήματος 210 - 2791715 ssotiropoulou@metamorfossi.gov.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος : oxhmata@metamorfossi.gov.gr
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Αγγελοπούλου Θεοδώρα Προισταμένη Τμήματος 213 130 2628 taggelopoulou@metamorfossi.gov.gr
Γεωργίου Ελένη Υπάλληλος Τμήματος 213 130 2628 egeorgiou@metamorfossi.gov.gr
Αντωνιάδη Παναγιώτα Υπάλληλος Τμήματος 213 130 2628 pantoniadi@metamorfossi.gov.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος : dperivalontos@metamorfossi.gov.gr
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Μπουλουξή Γεωργία Προισταμένη Τμήματος 213-2012968 gmpoulouxi@metamorfossi.gov.gr
Κουζέλης Λεωνίδας Υπάλληλος Τμήματος εσωτ. 772 l.koyzelhs@metamorfossi.gov.gr
Τσουλιά Σταυρούλα Υπάλληλος Τμήματος 213-2012969 s.tsoulia@metamorfossi.gov.gr