Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Υπηρεσίες για Πολίτες

Υπηρεσίες για Πολίτες

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις Υπηρεσίες για Πολίτες που παρέχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πλιτών (Κ.Ε.Π) καθώς και τις μεθόδους εξυπηρέτησης για την κάθε ξεχωριστή περίπτωση αιτήματος.

Με Φυσική Παρουσία :

Αρκετοί Πολίτες δεν διαθέτουν, ή δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των Ηλεκτρονικών μέσων εξυπηρέτησης που έχουν εφαρμοσθεί τα τελευταία χρόνια. Το φαινόμενο είναι συνηθέστερο σε Πολίτες προχωρημένης ηλικίας. Κατά την επίσκεψη στα Κ.Ε.Π, οι Πολίτες ενημερώνονται επιτόπου από τα εξειδικευμένα στελέχη των για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Αν θελήσουν να υποβάλουν κάποιο αίτημα, που αφορά μια από τις 1034 διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνουν σήμερα τα Κ.Ε.Π. απευθύνονται σε ένα στέλεχος του Κέντρου και συμπληρώνουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια η αίτηση αποστέλλεται μέσω του Κέντρου στην αρμόδια Υπηρεσία, όπου και πρωτοκολείται.

Το στέλεχος του Κέντρου αναλαμβάνει να παρακολουθεί μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά είτε από το Κ.Ε.Π. ή την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία απευθύνθηκε είτε να ζητήσει να του αποσταλούν στη διεύθυνση που επιθυμεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά.

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση :

Η Δημόσια Διοίκηση ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και με στόχο την εκπλήρωση μιας διαχρονικής υπόσχεσης προς τους Πολίτες, που δεν είναι άλλη από τη μείωση της γραφειοκρατίας, προσφέρει νέες ηλεκτρονικές μεθόδους για την εξυπηρέτηση τους. Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

Επίσης, πλέον, δίδεται κι η δυνατότητα εξυπηρετησης χωρίς φυσική παρουσία, μέσω της διαδικτυακής πύλης ERMIS ή της εξέλιξής της που είναι η διαδικτυακή πύλη GOV.gr. Εκεί δίδεται η δυνατότητα τόσο της υποβολής ηλεκτρονικά του αιτήματός σας, όσο και της επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για αυτό. Η διαδικασία απαιτεί "Δημιουργία Λογαριασμού" και σχετικές οδηγίες παραθέτονται στην πύλη ERMIS.
Μετά την υποβολή του αιτήματος κι ανάλογα τη φύση του και την ιδιαιτερότητά του, ο Πολίτης λαμβάνει το αποτέλεσμα :

  • Είτε την ίδια στιγμή με ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό
  • Είτε Ταχυδρομικά
  • Είτε το αποτέλεσμα αποστέλεται σε χαρτί στο Κ.Ε.Π επιλογής του Δημότη, από όπου ειδοποιείται με γραπτό μήνυμα για την ημερομηνία παραλαβής του.

Κάνοντας "κλίκ" στο παρακάτω εικονίδιο θα μεταφερθείτε στη σελίδα των "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ" όπου μπορείτε να δείτε εάν η δική σας υπόθεση συγκαταλέγεται στη λίστα όσων εξυπηρετούνται Ηλεκτρονικά.

 


 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι :