Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Υποβολή Καταγγελιών στο Δήμο

Υποβολή Καταγγελιών στο Δήμο

Οι Δημότες μπορούν να υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες αφορούν είτε άμεσα το Δήμο, είτε καλώντας το Δήμο για διαμεσολάβηση και προώθηση της καταγγελίας τους.

Με την υποβολή επώνυμης καταγγελίας, δύναται να γνωστοποιηθούν στο καταγγελλόμενο πρόσωπο τα δηλωθέντα από εσάς προσωπικά σας στοιχεία, εφόσον ζητηθούν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε τη γνωστοποίηση αυτών, παρακαλούμε κατά τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, όπως παραθέσετε σαφώς και ορισμένα τους σχετικούς λόγους ώστε αυτοί να εξεταστούν από την αρμόδια Υπηρεσία.

Βρείτε παρακάτω το σχετικό έντυπο καταγγελιών, το οποίο αφού συμπληρωθεί μπορείτε να το αποστείλετε στην διεύθυνση email : protokolo@metamorfossi.gov.gr με την ένδειξη "Υπόψιν Προιστάμενου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών"

Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, οι Δημότες μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο καταγγελιών από το Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης (Ι. Ράλλη και Δημαρχείου 1, Ισόγειο) και αφού τον συμπληρώσουν το υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Ταχυδρομείου με την ένδειξη :
"Πρός : Προιστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μεταμόρφωσης, Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Μεταμόρφωση Τ.Κ 14452"

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου, στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: KaPa Data Consulting τηλέφωνο: 2106855245 / email: privacy@metamorfossi.gov.gr , info@kapaconsulting.gr .

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα Αιτήματα ΔΕΝ είναι Καταγγελίες. Εάν έχετε κάποιο Αίτημα που αφορά βλάβες, αποκομιδή υλικών, οδοποιία, λαμπτήρες, Παιδικές χαρές κλπ κλπ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ πως υποβάλλετε είτε μέσω της ιστοσελίδας μας ΕΔΩ ή μέσω της εφαρμογής FixMyCity.

13 Νοέ 2023
Έντυπο Καταγγελιών