Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Πρόγραμμα PREPARE, Erasmus +

Πρόγραμμα PREPARE, Erasmus +

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus +, Prepare για την «Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή».

Στις 3 και 4 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου "PREPARE: Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή" (Promoting Environmental Protection and Learning on Climate Change) το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο, διάρκειας 36 μηνών (01/2023-12/2025), είναι μια κοινή προσπάθεια 9 εταίρων από 4 χώρες (Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία, Ιταλία και Ελλάδα).

Το PREPAREαποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες, δηλαδή τις δεξιότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και απαιτούνται για να μειωθεί η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, και τα επαγγέλματα του μέλλοντος που αφορούν στη βιωσιμότητα, εστιάζοντας στον τομέα του τουρισμού, ώστε τελικά να τονωθεί η πράσινη οικονομία.

Το έργο στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση νέων ατόμων που πρόκειται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αναφορικά με τα βιώσιμα επαγγέλματα στον τομέα του τουρισμού, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας.

Ταυτόχρονα, το PREPARE επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες εργαζομένων των δήμων σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης θεμάτων βιωσιμότητας, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές στους χώρους εργασίας και στις κοινότητές τους. Τέλος, η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, με τη συμμετοχή ΜΚΟ και τοπικών αρχών, αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία εφαρμογής του έργου, προκειμένου να προωθήσει αειφόρες πρακτικές στον τομέα του τουρισμού και την πράσινη οικονομία μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ "Prepare"

1. Prepare Infoday,Ημερίδα στο πλαίσιο της προώθησης της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή

2. Webinar,Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή

3. Διαδικτυακή Συνάντηση εταιρων "Prepare",Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή

4. Ενημερωτική Ημερίδα,Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τον Βιώσιμο Τουρισμό και τα Πράσινα Επαγγέλματα