Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ημερίδα στο πλαίσιο της προώθησης της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή

Στις 23 Ιανουαρίου 2024 στις 16:00 στο Συνεδριακο Κέντρο Μεταμόρφωσης (Λητούς & Κύμης, τ.κ. 14451) ο Δήμος Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Symplexis διοργανώνουν μια ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο του έργου «PREPARE: Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή» (Promoting Environmental Protection and Learning on Climate Change) το οποίο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο, διάρκειας 36 μηνών (01/2023-12/2025), είναι μια κοινή προσπάθεια 9 εταίρων από 4 χώρες (Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία, Ιταλία και Ελλάδα), και πιο συγκεκριμένα: Uşak Belediyesi, Surdurulebilir Kalkinma, Eco Logic, Municipality of Kocani, System Dynamics Italian Chapter, Comune di Selci, Δήμος Μεταμόρφωσης, Latra Innovation Lab, Symplexis.

Το PREPARE αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες και τα πράσινα επαγγέλματα και στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση νέων ατόμων που πρόκειται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αναφορικά με τα βιώσιμα επαγγέλματα στον τομέα του τουρισμού, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Ταυτόχρονα, το PREPARE επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες εργαζομένων των δήμων σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης θεμάτων βιωσιμότητας, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές στους χώρους εργασίας και στις κοινότητές τους. Τέλος, η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, με τη συμμετοχή ΜΚΟ και τοπικών αρχών, αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία εφαρμογής του έργου, προκειμένου να προωθήσει αειφόρες πρακτικές στον τομέα του τουρισμού και την πράσινη οικονομία μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Η ενημερωτική ημερίδα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε δήμους, σε νέους, σε επαγγελματίες στο χώρο της βιωσιμότητας και του τουρισμού αλλά και στο ευρύ κοινό και στόχο έχει να ενημερώσει για τις εξελίξεις του έργου οι οποίες αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του βιώσιμου τουρισμού και των πρακτικών του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι ευρύτεροι στόχοι και η πρόοδος του έργου και θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας που έλαβε χώρα στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία και την Βόρεια Μακεδονία με στόχο την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του βιώσιμου τουρισμού και τις υφιστάμενες πρακτικές, τον προσδιορισμό των κενών και ελλείψεων, την εύρεση μέσων βελτίωσης των υφιστάμενων πρακτικών και την καθιέρωση νέων δράσεων.