Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus +, Prepare για την «Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δύο webinar την Τετάρτη 13/9/2023 και ώρα 10:00 και θα επαναληφθεί την Παρασκευή 15/9/2023 και ώρα 13:00, με τίτλο Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή (Promoting Environmental Protection and Learning on Climate Change), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υλοποίηση του έργου και την ευαισθητοποίηση σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα που αφορά την πλέον την καθημερινότητα μας. Η διάρκεια θα είναι περίπου 1 ώρα. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή συνάντηση θα πρέπει να συμπληρώσουν και να μας αποστείλουν τη φόρμα συμμετοχής και συναίνεσης μέχρι τη Δευτέρα 11/9/2023, με email (mntourou@metamorfossi.gr, f.siori@metamorfossi.gr) δηλώνοντας και την ημέρα προτίμησης.

Περίληψη του έργου

Το PREPARE: Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή (PRomoting Environmental Protection and leARning on climate changE) είναι ένα τριετές έργο, που ξεκίνησε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και υλοποιείται στην Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Το PREPARE αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες, δηλαδή τις δεξιότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και απαιτούνται για να μειωθεί η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, και τα επαγγέλματα του μέλλοντος που αφορούν στη βιωσιμότητα, εστιάζοντας στον τομέα του τουρισμού, ώστε τελικά να τονωθεί η πράσινη οικονομία.

Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου;

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  1. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση νέων ατόμων που πρόκειται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αναφορικά με τα βιώσιμα επαγγέλματα στον τομέα του τουρισμού, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας.
  2. Η εκπαίδευση των εργαζομένων των δήμων σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης θεμάτων βιωσιμότητας και η οργάνωση εκδηλώσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές στους χώρους εργασίας και στις κοινότητές τους.
  3. Η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, με τη συμμετοχή ΜΚΟ και τοπικών αρχών για την προώθηση της πράσινης οικονομίας και βιώσιμων πρακτικών.
  4. Η προώθηση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, ανταλλάσσοντας γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές στον τομέα του τουρισμού.

Γιατί έλαβα πρόσκληση συμμετοχής στο έργο;

Προσκαλούμε εργαζόμενους δήμων, νέους που πρόκειται να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, ειδικούς σε θέματα βιωσιμότητας και τουρισμού, μέντορες και συμβούλους καριέρας να συμμετάσχουν σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο, στο οποίο θα παρουσιαστεί η κύρια ιδέα και οι στόχοι του έργου. Σε αυτό το σεμινάριο θα διεξαχθεί μια συζήτηση σχετικά με την βιωσιμότητα, τον βιώσιμο τουρισμό και τις πράσινες δεξιότητες και επαγγέλματα. Στη συζήτηση αυτή, οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις και εκφράσουν τη γνώμη τους, καθώς και να συμπληρώσουν ένα ανώνυμο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης μετά το σεμινάριο.

Πρέπει να λάβω μέρος;

Η συμμετοχή είναι προαιρετική. Έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε τη συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αναφέρετε το λόγο. Εάν αποφασίσετε να αποχωρήσετε, οι πληροφορίες που έχουν ήδη συλλεχθεί θα διατηρηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του έργου. Ωστόσο δεν θα συλλεχθούν επιπλέον δεδομένα.

Τι θα πρέπει να κάνω αν αποφασίσω να συμμετάσχω;

Εάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο, θα πρέπει να συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο συναίνεσης. Το έντυπο συναίνεσης σας ζητά να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του διαδικτυακού σεμιναρίου PREPARE.Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο συναίνεσης ΕΔΩ.