Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τον Βιώσιμο Τουρισμό και τα Πράσινα Επαγγέλματα

Στις 23 Ιανουαρίου 2024 στο Συνεδριακό Κέντρο Μεταμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Symplexis μια ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο του έργου «PREPARE: Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή» (Promoting Environmental Protection and Learning on Climate Change) το οποίο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο, διάρκειας 36 μηνών (01/2023-12/2025), είναι μια κοινή προσπάθεια 9 εταίρων από 4 χώρες (Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία, Ιταλία και Ελλάδα), και πιο συγκεκριμένα: Uşak Belediyesi, Surdurulebilir Kalkinma, Eco Logic, Municipality of Kocani, System Dynamics Italian Chapter, Comune di Selci, Δήμος Μεταμόρφωσης, Latra Innovation Lab, Symplexis.

Το PREPARE αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες και τα πράσινα επαγγέλματα και στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση νέων ατόμων που πρόκειται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αναφορικά με τα βιώσιμα επαγγέλματα στον τομέα του τουρισμού, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Ταυτόχρονα, το PREPARE επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες εργαζομένων των δήμων σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης θεμάτων βιωσιμότητας, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές στους χώρους εργασίας και στις κοινότητές τους. Τέλος, η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, με τη συμμετοχή ΜΚΟ και τοπικών αρχών, αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία εφαρμογής του έργου, προκειμένου να προωθήσει αειφόρες πρακτικές στον τομέα του τουρισμού και την πράσινη οικονομία μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε νέους και εργαζόμενους του Δήμου Μεταμόρφωσης, από την Symplexis, ενώ έγινε παρουσίαση και των δράσεων που υλοποιούνται τόσο από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημ. Υγείας, όσο και από το Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης, του Δήμου, με σκοπό την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Προάσπισης & Προαγωγής Δημ. Υγείας, κ. Ευστάθιος Βλαχάκης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, κος Στυλιανός Σαριδάκης. Επίσης την εκδήλωση παρακολούθησαν σπουδαστές του ΔΙΕΚ Μεταμόρφωσης.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και τις συστάσεις πολιτικής στις οποίες κατέληξαν οι εταίροι του έργου PREPARE με στόχο την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού ΕΔΩ.