Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Χρηματοδοτούμενες Πράξεις

Χρηματοδοτούμενες Πράξεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Μεταμόρφωσης και έχουν ενταχθεί στο σε χρηματοδοτικά προγράμματα Περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαικών πόρων.

 • Αναβάθμιση Σχολικών Αυλών Δήμου Μεταμόρφωσης

Το έργο σκοπεύει στην αναβάθμιση των αυλών των σχολικών κτιρίων με βασικές και αναγκαίες εργασίες συντήρησης αλλά και με νέο λειτουργικό σχεδιασμό και εγκατάσταση υποδομών, που μπορούν στο μέλλον να εμπλουτιστούν και να προσαρμόζονται στις ανά περίπτωση ανάγκες και δραστηριότητες.

Περισσότερα....

 

 • Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)

Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων) (ΟΠΣ 5161697) .......

Περισσότερα....

 

 • Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Μεταμόρφωσης

Στόχος του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. είναι να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων .......

Περισσότερα....

 

 • Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

Το 1ο Υποέργο με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Μεταμόρφωσης» αφορά την πραγματοποίηση πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε 22 κτίρια .......

Περισσότερα....

 

 • Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο Αστική Αναζωογόνηση.

Η Πράξη «Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης» περιλαμβάνει δυο περιοχές παρέμβασης.......

Περισσότερα....

 

 • Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Το συνολικό ποσό της πράξης ανέρχεται σε 807.816,38€. Εξ αυτών, το ποσό των 620.000,00€ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ενώ το υπόλοιπο ποσό των 187.816,38€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.......

Περισσότερα....

 

 • Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο ΑΤ08 - Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του προγράμματος χρηματοδότησης «Αντώνης Τρίτσης.

Η Πράξη συνίσταται από δύο (2) Υποέργα.

 • Το Υποέργο 1 αφορά τις «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης».
 • Το Υποέργο 2 αφορά τις «Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης».

Περισσότερα....

 

 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Μεταμόρφωσης και αναμένεται να συνεισφέρει στην καλυτέρευση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών στους δημότες και στην άρση δυσκολιών πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά, μέσω της αναβάθμισης των ΚΑΠΗ και των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης......

Περισσότερα....

 

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της πράξης ανταποκρίνονται στην αναμφισβήτητη και επιτακτική αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Δήμου Μεταμόρφωσης, που σήμερα καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας για την απαραίτητη θέρμανση και ψύξη τους για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, εκδηλώσεων και λοιπόν δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτά.......

Περισσότερα....

 

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.......

Περισσότερα....

 

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Μέτρα Μείωσης Ταχύτητας στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Στο έργο προβλέπεται η ανακατασκευή διαφόρων δρόμων του Δήμου με σκοπό την διαμόρφωσή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας όπου θα συνυπάρχουν πεζοί και οχήματα, με προτεραιότητα στην κυκλοφορία των πεζών........

Περισσότερα....

 

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης»

Στο Υποέργο 2 με τίτλο «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης» προβλέπεται να ανακατασκευαστούν οι ασφαλτικοί τάπητες σε διάφορες οδούς του Δήμου που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και είναι επικίνδυνοι στην οδική ασφάλεια.........

Περισσότερα....