Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Χρηματοδοτούμενες Πράξεις

Χρηματοδοτούμενες Πράξεις

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Μεταμόρφωσης και έχουν ενταχθεί στο σε χρηματοδοτικά προγράμματα Περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαικών πόρων.

 

  • ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Μεταμόρφωσης και αναμένεται να συνεισφέρει στην καλυτέρευση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών στους δημότες και στην άρση δυσκολιών πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά, μέσω της αναβάθμισης των ΚΑΠΗ και των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης......

Περισσότερα....

 

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της πράξης ανταποκρίνονται στην αναμφισβήτητη και επιτακτική αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Δήμου Μεταμόρφωσης, που σήμερα καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας για την απαραίτητη θέρμανση και ψύξη τους για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας, εκδηλώσεων και λοιπόν δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτά.......

Περισσότερα....

 

  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.......

Περισσότερα....

 

  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Μέτρα Μείωσης Ταχύτητας στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Στο έργο προβλέπεται η ανακατασκευή διαφόρων δρόμων του Δήμου με σκοπό την διαμόρφωσή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας όπου θα συνυπάρχουν πεζοί και οχήματα, με προτεραιότητα στην κυκλοφορία των πεζών........

Περισσότερα....

 

  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης»

Στο Υποέργο 2 με τίτλο «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Μεταμόρφωσης» προβλέπεται να ανακατασκευαστούν οι ασφαλτικοί τάπητες σε διάφορες οδούς του Δήμου που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και είναι επικίνδυνοι στην οδική ασφάλεια.........

Περισσότερα....