Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Αγορά από τον Δήμο Μεταμόρφωσης του ακινήτου επί των οδών Χαλκιδικής και Σάμου.

Υπεγράφη σήμερα η αγορά του ακινήτου επί των οδών Χαλκιδικής και Σάμου στο Ο.Τ. 286, ιδιοκτησίας Ζόμπολα, σύμφωνα με την απόφαση 24/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΘ08ΩΚΒ-76Τ), όπου κρίθηκε η απευθείας αγορά του ιδιαιτέρως σημαντική για τη διάνοιξη της οδού Χαλκιδικής στη συμβολή της με την οδό Αλεξανδρουπόλεως.

 

Ειδικότερα, επειδή η παρεμβολή του ρυμοτωμούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας Ζόμπολα στη διανοιγμένη προ αυτού και μέχρι τη Λ. Τατοίου οδό Χαλκιδικής, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, που κινούνται στους τρεις σημαντικής κυκλοφορίας δρόμους Σάμου – Χαλκιδικής – Αλεξανδρουπόλεως, η απευθείας αγορά του περιγραφόμενου ρυμοτωμούμενου τμήματος ιδιοκτησίας Ζόμπολα, και η συνακόλουθη διάνοιξη της οδού Χαλκιδικής κρίθηκε ιδιαιτέρως σημαντική αφού θα επιλύσει τα προβλήματα της κυκλοφορίας και ασφάλειας και θα αναβαθμίσει την περιοχή.

 

Ο Δήμος μάλιστα αγοράζει 603,76 μ2 και πληρώνει 301,88 μ2. (η αγοραία αξία του αποζημιούμενου τμήματος από το Δήμο Μεταμόρφωσης που είναι το 1/2 ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου των 603,76 μ2 δηλ, 603,76 μ2 Χ 50% = 301 ,88 μ2) αποτελούμενο από εδαφική έκταση 301,88τμ και τρία επικείμενα κτίσματα, όπως αυτό περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 35/2005 Πράξη Προσκύρωσης και Αναλογισμού Αποζημίωσης, προκειμένου να διανοιχθεί η οδός Χαλκιδικής στη συμβολή της με την οδό Αλεξανδρουπόλεως.

 

Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, δήλωσε:

 

“Το 2019 πολλοί αμφισβήτησαν την υπόσχεσή μας να προχωρήσουν διανοίξεις «κολλημένες» επί χρόνια. Και τρία χρόνια τώρα τους διαψεύδουμε.

 

Σήμερα είχαμε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη για τη Μεταμόρφωση, καθώς μόλις ολοκληρώθηκε η αγορά του ακινήτου επί των οδών Χαλκιδικής και Σάμου, ιδιοκτησίας Ζόμπολα, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τη διάνοιξη της οδού Χαλκιδικής στη συμβολή της με την οδό Αλεξανδρουπόλεως.

 

Η συγκεκριμένη διάνοιξη στο σημείο που είναι γνωστό ως Κοταραδικο αποτελεί διαχρονικό αίτημα και ανάγκη της πόλη μας. Και η πραγματοποίησή της θα επιλύσει σημαντικά προβλήματα της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών, αυξάνει την ασφάλεια και φυσικά αναβαθμίζει την ευρύτερη περιοχή.

 

Από την πλευρά μου ευχαριστώ πρωτίστως την οικογένεια Ζόμπολα και όλους όσους βοήθησαν σε αυτή την αγορά. Συνεχίζουμε δυνατά..”.