Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Αγοράστηκαν σήμερα ιδιοκτησίες που ανοίγουν το δρόμο για τη διάνοιξη της οδού Μπιζανίου.

Υπεγράφη σήμερα το συμβόλαιο της απευθείας αγοράς των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών που βρίσκονται μεταξύ των Ο.Τ. 261-228 του Δήμου Μεταμόρφωσης ως μόνων κατάλληλων για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού που είναι η ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε στις ιδιοκτησίες αυτές και η διάνοιξη της οδού Μπιζανίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάταγμα του Δήμου (ΦΕΚ 75Δ’/1970) και την υπ’ αριθμ. 3/2004 Πράξη Αναλογισμού που εξεδόθη σε εφαρμογή του, με το τελικό ποσό των 435.000 €.

 

Μια αγορά που έδωσε τέλος στην μακροχρόνια ταλαιπωρία των ιδιοκτητών, ενώ είναι και προς όφελος του Δήμου, καθώς πραγματοποιήθηκε σε τιμή συμφέρουσα, δηλαδή κάτω της αντικειμενικής αξίας.

 

Με την αγορά των συγκεκριμένων ακινήτων ο Δήμος Μεταμόρφωσης γίνεται ο αποκλειστικός κύριος μίας έκτασης που μέχρι και σήμερα παραμένει εντελώς αναξιοποίητη, την οποία θα αξιοποιήσει προς όφελος των δημοτών του με τη δημιουργία κοινόχρηστου δρόμου.

 

Η διάνοιξη της οδού Μπιζανίου θα συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των οδών και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, δηλαδή θα συμβάλλει στη λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.

 

Μετά το πέρας της υπογραφής του συμβολαίου, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, δήλωσε σχετικά:

 

“Με τη σημερινή αγορά του 70% του τμήματος της οδού Μπιζανίου, μεταξύ Πευκών και Σολωμού, μια μόνο ιδιοκτησία απομένει για την πιο σημαντική διάνοιξη δρόμου στη Μεταμόρφωση.

 

Τη διάνοιξη της οδού Μπιζανίου, μια ανάγκη σχεδόν πενήντα (50) ετών. Μια ανάγκη και μια επιδίωξη που γίνεται πραγματικότητα μετά από επίπονη και επίμονη προσπάθεια.

 

Συνεχίζουμε!