Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Αίτηση για δωροεπιταγές Χριστουγέννων (Κριτήρια και Αίτηση) σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Ταχ. Διεύθυνση: Κορίνθου 21,

14451 Μεταμόρφωση

Τηλέφωνο: 2132012988

Πληροφορίες: Σοφία Μιχαλομανωλάκη

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο Κοινωνικής Πολιτικής για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές για την περίοδο των Χριστουγέννων 2021. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Κοινωνική Υπηρεσία (Κορίνθου 21) ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ιωάννου Ράλλη & Δημαρχείου 1) από την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Οκτώβρη 2021 στις ώρες : 08:30 – 13:30.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (το έντυπο της αίτησης θα διατίθεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου και στη Κοινωνική Υπηρεσία).

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύγια όλα τα ενήλικα μέλη

3. Εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9 για τα εισοδήματα του έτους 2020, όλων των συνοικούντων μελών.

4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο

5. Πρόσφατη (σε ισχύ) Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (67 % και άνω)

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αποδεικτικό επιμέλειας των παιδιών σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου

7. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές

8. Βεβαίωση ενσήμων για τους εργαζόμενους.

9. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες θα καταθέσουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων δύο τριμήνων και ασφαλιστικές εισφορές.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι υπέβαλαν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά το τελευταίο τρίμηνο για οποιαδήποτε παροχή στη Κοινωνική Υπηρεσία, θα υποβάλλουν μόνο την αίτησή τους και τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν πρόσφατη αλλαγή.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι οριζόμενες προϋποθέσεις είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Τύπος Νοικοκυριού

Ύψος Εισοδήματος

Παρατηρήσεις

Μονοπρόσωπο

3.500,00 €

 

Πολυπρόσωπο (δύο μέλη)

6.500,00 €

Για κάθε επιπλέον μέλος το ύψος εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 500,00€

 

Σε περίπτωση φιλοξενίας, λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα του ατόμου που παρέχει τη φιλοξενία, καθώς και όλων των συνοικούντων μελών. Σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας, το εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα.

Προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνες και πολύτεκνες.

Θα προηγούνται όσοι δεν είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

 

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.