Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.

«ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ»:

«Εκδόθηκε η ΚΥΑ 1209/22-12-2023 (ΦΕΚ 7332/22-12-2023 τεύχος Β’), με την καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και της καταβολής των οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ».

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ΚΥΑ, πατώντας ΕΔΩ.