Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τις δωροεπιταγές των Χριστουγέννων 2023

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο Κοινωνικής Πολιτικής για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές για την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων του 2023. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης (Κορίνθου 21, ισόγειο) από την Τρίτη 3/10/2023 έως και την Παρασκευή 13 /10/2023, ώρες: 09:00 – 13:00.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη.
 3. Εκκαθαριστικό και το Ε1 για τα εισοδήματα του έτους 2022, όλων των συνοικούντων μελών.
 4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 5. Πρόσφατη (σε ισχύ) Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας 50% και άνω.
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας των ανηλίκων.
 7. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι υπέβαλαν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά για την ένταξη τους στη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου από τον Ιούλιο του 2023 δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου δικαιολογητικά εφορίας για τα εισοδήματα του 2022 ( Εκκαθαριστικό, Ε1).Σε αυτές τις περιπτώσεις πέραν της αίτησης θα προσκομιστούν μόνο οι πρόσφατες βεβαιώσεις ανεργίας ή τυχόν άλλες μεταβολές( ΚΕΠΑ, Διαζύγιο κ.α.).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι οριζόμενες προϋποθέσεις είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Τύπος Νοικοκυριού

Ύψος Εισοδήματος

Παρατηρήσεις

Μονοπρόσωπο

5.500,00 €

 

Πολυπρόσωπο (δύο ενήλικα μέλη-ζευγάρι)

8.700,00 €

 

Πολυπρόσωπο (τρία μέλη) ή Μονογονεϊκή με ανήλικο τέκνο

11.300,00 €  

Πολυπρόσωπο (τέσσερα μέλη) ή Μονογονεϊκή με 2 ανήλικα τέκνα

13.700,00 €  

Πολυπρόσωπο (πέντε μέλη και πάνω) ή Μονογονεϊκή με 3 ανήλικα και πάνω

16.300,00 €  
 • Προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές,πολύτεκνες οικογένειες
 • Λαμβάνεται υπόψη η αναπηρία μελών της οικογένειας.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας ,συνυπολογίζεται το εισόδημα του ατόμου που παρέχει την φιλοξενία και όλων των συνοικούντων μελών.
 • Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16.300 ετησίως ,ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
 • Η συγκέντρωση, επεξεργασία και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2132012980, 982, 983, 988

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση για την παροχή δωροεπιταγής ΕΔΩ.